Biroul Român de Metrologie mai aproape de organizatori

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.

     Începând cu toamna anului 2009, la câteva luni după intrarea în vigoare a noii ordonanţe privind jocurile de noroc, Biroul Român de Metrologie Legală a început să aibă o serie de iniţiative lăudabile care au ca scop simplificarea, în limitele legale, şi clarificarea aspectelor ce ţin de activitatea dânşilor pe segmentul jocurilor de noroc.
     În contextul apariţiei noii ordonanţe a guvernului împreună cu normele ei de aplicare pe segmentul jocurilor de noroc, au apărut o serie de modificări în ceea ce ţine de „partea tehnică” a activităţii.
     Noile acte normative au avut ca scop principal modificarea unor aspecte ce ţin de fiscalitate şi mai puţin aspecte de ordin tehnic, lucru ce nu a împiedicat persoanele care au participat la elaborarea legii să efectueze o serie de schimbări majore. Dat fiind faptul că, în actul normativ, modificările de ordin tehnic au un caracter general, Biroului Român de Metrologie îi revine sarcina aplicării concrete şi unitare ale acestora în contextul în care, la români, există o tradiţie în a aplica orice act normativ nou în cel mai obstrucţionist mod cu putinţă.
     Aşadar, sub coordonarea doamnei Carmen Olteanu, şef Birou Mijloace de Joc din cadrul BRML Bucureşti, au avut loc mai multe întruniri cu scop consultativ între reprezentanţii BRML şi reprezentanţi ai organizatorilor şi producătorilor de jocuri de noroc sau de alte dispozitive tehnice aferente acestei activităţi.
     Vă prezentăm mai jos concluziile a două dintre aceste întruniri:

     1. Dezafectarea unor posturi de joc aparţinând ruletelor automate cu mai multe posturi

     În contextul măririi excesive a taxelor de autorizare pe post de joc, au început să apară mai multe solicitări din partea organizatorilor de a renunţa la o parte din posturile ruletelor automate cu mai multe posturi şi a obşine autorizarea doar pe o parte din acestea. Întrucât pe verificarea tehnică a mijlocului de joc este necesar să apară menţionat numărul de posturi, s-a pus problema cum poate fi realizat acest lucru.
     Au existat două propuneri:
     1) obţinerea unei noi aprobări de tip, pe numărul dorit de posturi. Aceasta a fost soluţia susţinută de o firmă mare distribuitoare de rulete din România.
     2) utilizarea vechii aprobări de tip dar realizarea unei verificări tehnice iniţiale a mijlocului de joc în care să se specifice numărul de posturi operaţionale. Această ultimă propunere era mai avantajoasă pentru organizatori întrucât îi scutea de plata unor taxe în plus (deloc neglijabile, cele aferente unei noi aprobări de tip). În plus, s-a motivat, mijlocul de joc rămâne acelaşi, conform cu vechea aprobare de tip.
În ambele cazuri exista problema modului în care vor fi dezafectate posturile şi de către cine anume.
     După discuţii lungi şi aprinse s-a ajuns la următoarea concluzie agreată de reprezentanţii BRML:
- ambele propuneri au fost acceptate. În ambele cazuri, dezafectarea posturilor de joc trebuie realizată de către producător sau de către un reprezentant autorizat al acestuia. Acesta va da o declaraţie pe proprie răspundere referitoare la faptul că a dezafectat anumite posturi de joc şi a lăsat operaţionale pe celelalte (se va preciza numărul postului operaţional). De asemenea, fiecare post de joc va avea o plăcuţă care să indice numărul său de ordine.

     2. Norme privind implementarea şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale dispozitivelor „black-box” la aparatele de jocuri de noroc

     Una dintre schimbările majore pe care noua ordonanţă a adus-o este obligativitate ca, în termen de un an (termenul limită fiind 26 iunie 2010) fiecare aparat de jocuri de noroc să fie dotat cu un dispozitiv de monitorizare a principalelor sale operaţii („black box”). Potrivit legii, Biroului Român de Metrologie Legală îi revine atribuţia redactării unor norme privind implementarea şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale dispozitivelor „black-box” la aparatele de jocuri de noroc, norme care, după avizarea lor de către Ministerul Finanţelor Publice urmează a fi adoptate printr-un ordin al Ministrului Economiei şi Comerţului.
     Astfel a fost organizată o întrunire cu scop consultativ pe marginea unui proiect de norme deja existent referitoar la „black box”. La întrunirea organizată de BRML, pe lângă reprezentanţi ai organizatorilor (AOPJNR şi alţii, în număr mic) a fost prezent un număr nesperat de mare de reprezentanţi ai unor firme importatoare, producătoare sau care intenţionează să producă astfel de dispozitive. Atraşi de mirajul unui câştig facil, un fel de „colac de salvare” în vremuri de criză, asemuind acest „black box” cu episodul introducerii caselor de marcat în România când un număr mic de firme s-au îmbogăţit peste noapte, mulţi participanţi la discuţii au încercat să transforme respectiva întâlnire într-o oportunitate de a-şi susţine propriile interese în dauna „celor mulţi”, adică a celor care vor suporta costul acestei exhibiţii fiscalo-tehnice a guvernului, organizatorii de jocuri de noroc. Având experienţa participării la celebrelor „consultări” cu organizatorii pe care iniţiatorii noii legi ni le tot amintesc, respectivele persoane au încercat din răsputeri să susţină adoptarea unor caracteristici tehnice ce depăşesc prevederile generale din actele normative, caracteristici deţinute de dispozitive importate de dânşii din alte ţări, aflate în stoc, realizate în conformitate cu alte legislaţii şi  care au un cost nejustificat de ridicat (în raport cu ceea ce ordonanţa de urgenţă şi normelei ei de aplicare prevăd a realiza). Din păcate pentru dânşii, nu au avut prea mare succes, reprezentanţii BRML urmărind cu stricteţe cadrul legal.
La câtva timp după consultări, s-a elaborat varianta finală a normelor privind dispozitivul de tip „black-box”, variantă care, la ora redactării prezentului material a fost agreată şi de către reprezentanţii Ministerului Finantelor Publice, şi care v-o prezentăm în continuare:

NORMĂ TEHNICĂ DE OMOLOGARE PENTRU BLACK BOX`

 

     1. DOMENIU DE APLICARE
    Prezenta normă se referă la verificarea tehnică a sistemelor electronice integrate de monitorizare, înregistrare şi evidenţiere a tuturor operaţiunilor de exploatare, adăugate ulterior mijloacelor de joc (de tip black box), aşa cum prevede art. 15 alin.(2) lit.f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, în vederea omologării lor.

     2.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
-    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
-    Hotărârea Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

      3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
    - Mijloc de joc  - orice suport material, inclusiv suportul informatic, care serveşte sau permite organizarea, desfăşurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de bază sau auxiliare.
    - Mijloc de joc de bază – orice suport material, inclusiv suportul informatic, care generează, în mod direct, elementele aleatorii ce stau la baza jocurilor de noroc. Intră în această categorie, pentru jocurile de noroc în care câştigătorii sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective.
    - Mijloc de joc auxiliar – orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, deşi nu face parte integrantă din mijlocul de joc de bază, concură împreună cu acesta la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activităţi.
     - Jocuri de tip slot-machine – evenimentele sunt organizate în prezenţa fizică a participanţilor prin intermediul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor specifice, iar câştigul depinde de hazard.
    - Organizator de jocuri de noroc - persoană juridică autorizată să organizeze şi să exploateze jocuri de noroc în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
    - Participant la jocul de noroc – orice persoană fizică majoră care doreşte şi are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului respectivului joc de noroc.
     - Black box – mijloc de joc auxiliar având funcţia de sistem electronic integrat de monitorizare, înregistrare si evidenţiere a tuturor operatiunilor de exploatare, aşa cum prevede la art.5 alin.(3) şi art.15 alin.(2) lit.f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, adăugat ulterior mijloacelor de joc de tip slot-machine.
    - Total încasări (total in) - suma tuturor intrărilor într-un mijoc de joc (puncte de credit sau bani).
    - Total plăţi acordate (total out) - suma tuturor ieşirilor dintr-un mijloc de joc (puncte de credit sau bani).
    - Conectare/deconectare - operaţiunea prin care un mijloc de joc este conectat sau deconectat de la reţeaua de alimentare cu tensiune.
    - Taxă de participare - suma de bani percepută de la participanţi de către organizator  în schimbul dreptului de a participa la joc.
    - Câştig sau premiu - sumă de bani, bunuri sau servicii acordate de către organizator participantului la joc, declarat cîştigator, în conformitate cu prevederile regulamentului de joc.

În înţelesul prezentelor Norme, se vor utiliza următoarele prescurtări:
     
    - OUG - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
    - HG - Hotărârea Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
    - BRML - Biroul Român de Metrologie Legală
    - BB - Black box (cutia neagră)
    - CPU - Unitatea centrală a mijlocului de joc

 

     4. DESCRIERE BLACK BOX
     Black box-ul reprezintă un mijloc de joc auxiliar în înţelesul art.5 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, care se adaugă mijloacelor de joc de tip slot-machine şi care concură împreună cu mijlocul de joc la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc şi la participarea la astfel de activităţi. Black box-ul are funcţia de monitorizare, înregistrare şi evidenţiere a următoarelor operaţiuni de exploatare:
•    total încasări (total in);
•    total plăţi acordate (total out);
•    conectare/deconectare mijloc de joc de la reţeaua de alimentare.
     Acest sistem este adăugat ulterior mijlocului de joc în scopul înregistrării şi stocării informaţiilor despre operaţiunile de exploatare menţionate anterior pentru cel puţin un an calendaristic.
     Este obligatoriu ca informaţiile stocate de BB referitoare la cei trei parametri:
•    să nu poată fi alterate (modificate sau şterse);
•    să poată fi accesate la cererea autorităţilor cu competenţe în domeniul de control prevăzute la art. 28 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Înregistrarea şi stocarea celor trei parametrii trebuie să se poată realiza pentru cel puţin ultimile 12 luni.
     Este obligatoriu ca mijlocul de joc să nu funcţioneze în cazul în care black box-ul este deconectat sau defect. În situaţia în care BB nu preia corect datele de la placa de joc sau datele preluate nu se înregistrează corect în memoria BB, nu trebuie să se permită desfăşurarea jocului.

      5. CONDIŢII TEHNICE
     a) Fiecare BB trebuie să fie identificat printr-o plăcuţă de identificare care conţine:
•    seria de fabricaţie
•    producător
•    an de fabricaţie
•    limitele de temperatură prevăzute de producător pentru funcţionare şi depozitare în condiţii normale.
Plăcuţa de identificare trebuie să fie realizată dintr-un material dur, iar inscripţionarea să fie vizibilă, lizibilă şi durabilă.
     b) BB trebuie să reţină în memorie următoarele date de configurare: seria de identificare a BB, anul de fabricaţie, producătorul, numărul certificatului de omologare, seria de identificare a mijlocului de joc pe care a fost instalat, producătorul mijlocului de joc, numele operatorului economic care a instalat BB, valorile iniţiale ale contoarelor „Total In” şi „Total Out”. Aceste date vor fi introduse de catre operatorul avizat de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc şi care realizează instalarea BB şi vor fi verificate de către experţii BRML la verificările tehnice efectuate ulterior.
     c) BB trebuie să nu permită accesul la înscrierea de informaţii cu excepţia datelor de configurare. Datele de configurare se vor înscrie doar de către persoane autorizate. Prin persoane autorizate, în înţelesul prezentelor Norme, se înţelege personalul angajat al operatorului economic avizat de către Comisia de autorizare a jocurilor de noroc pentru adăugarea şi instalarea sistemelor de tip black-box.
     d) BB trebuie să fie dotat cu cutie de protecţie care să permită sigilatarea astfel încât accesul în interior să se poată face doar cu ruperea mărcii de sigiliare. Cutia de protecţie nu trebuie să permită accesul neautorizat la elementele componente ale BB.
     e) Conectarea (legătura) BB cu placa de bază se face prin cablu securizat cu manta de protecţie metalică. Mantaua de protecţie va avea o lungime suficient de mare astfel încât să patrundă în ambele cutii de protecţie (BB şi CPU). Conectorul plăcii de bază trebuie să poată fi sigilat ferm în interiorul cutiei de protecţie a CPU.
     f) BB trebuie să primească semnalele sub forma de impulsuri electronice de la placa de bază, apoi să le prelucreze şi să le înregistreze.
     g) BB trebuie să fie dotat cu contoare electromecanice sau electronice care să permită evidenţierea unui număr de minim 9 cifre. Vizualizarea informaţiei din contoarele electronice se poate face fie pe un afişaj propriu, fie prin intermediul unui dispozitiv extern portabil.
     h) Contoarele BB trebuie să fie montate asfel încât să se poată face citirea mărimii pentru care au fost asignate fără a desigila cutia de protecţie a BB sau pe cea a plăcii de bază. Cablurile de legătură ale contoarelor electromecanice sau electronice ale BB cu cutia de protecţie a acestuia, în cazul în care nu sunt solidare, trebuie să fie fără mufe, întreruperi sau lipituri, protejate cu cămăşi de protecţie.
     i) Fiecare contor trebuie să realizeze înregistrarea mărimii pentru care a fost asignat şi va avea în mod obligatoriu minim 9 cifre. În momentul afişării informaţiei din contoare, trebuie să fie clară funcţia acestora, mărimea la care au fost asignate (puncte de credit, unităţi monetare, număr de evenimente).
     j) BB trebuie să permită vizualizarea pe contorul “Total In” a valorii totale a intrărilor (credite/bani intrate în slot-machine) până la momentul respectiv, pe contorul “Total Out” a valorii totale a plăţilor efectuate (credite/bani ieşite din slot-machine) până la momentul respectiv. Evenimentul cuplare/decuplare mijloc de joc de la reţeau de alimentarea cu curent electric va fi reprezentat pe contorul corespunzător ca număr de evenimente.
     k) BB trebuie să permită stocarea informaţiilor pe o memorie nevolatilă pentru minim un an, în modul stabilit de legislaţie:
1) se va reţine valoarea “Total In” şi “Total Out” la sfârşitul fiecărei zile calendaristice şi evenimentele conectare/deconectare mijloc de joc,    reţinându-se pentru acest ultim parametru şi ora şi minutul la care a avut loc evenimentul.
2) Se va reţine “Total In” şi “Total Out” la sfârşitul fiecărei lunii pentru fiecare din cele 11 luni anterioare şi numărul de evenimente conectare/deconectare din luna respectivă.
     l) BB trebuie să aibă ceas propriu de timp cu o abatare mai mică de (± 1,,,5 minute) pentru un an de funcţionare. Acesta se va iniţializa la montarea BB. Ora reţinută în BB va fi ora GMT+2 (ora de iarnă a României).
     m) BB trebuie să permită stocarea datelor referitoare la cei trei parametrii pe o memorie în interiorul său fără a exista posibilitatea modificării sau ştegerii voluntare a  informaţiei.
     n) BB trebuie să permită transferul extern al datelor stocate prin intermediul unei aplicaţii sau al unei interfeţe, puse la dispoziţia experţilor BRML de către solicitantul omologării. Operatorul economic care solicită omologarea va pune gratuit la dispoziţia BRML softul necesar, şi, dacă este cazul, echipamente specifice pentru descărcarea şi vizualizarea datelor memorate în BB.
     o) Construcţia BB trebuie să fie robustă şi să nu permită deteriorări mecanice care să influenţeze buna funcţionare.
     p) Modul de realizare al BB din punct de vedere constructiv trebuie să corespundă  cu documenţia depusă de solicitant.
     q) BB  trebuie să permită stocarea şi menţinerea informaţiilor în limitele de temperatură declarate de producător. Aceste limite vor fi trecute pe plăcuţa de identificare a BB.
     r) BB trebuie să permită afişarea informaţiilor din memoria sa pe un afişaj propriu, pe ecranul mijlocului de joc sau pe ecranul unui calculator portabil la care se poate conecta.
     s) Capacitatea de memorare a BB trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura stocarea  datelor pentru minim un an calendaristic.
     t) BB nu trebuie să se permită desfăşurarea jocului dacă BB nu preia corect datele de la placa de joc, datele preluate nu se înregistrează corect în memoria BB sau BB a fost deconectat.

 

     6. DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU OMOLOGAREA BLACK BOX.
     Operatorul economic care doreşte să obţină certificat de omologare pentru black-box în vederea producerii şi/sau instalării acestuia pe mijloacele de joc de tip slot-machine, va depune la BRML un dosar cu documentaţie care trebuie să conţină:
•    cererea tip de solicitare a inceperii procedurii de omologare, pe care se vor regăsi:
-    datele de identificare ale ale BB (serie de identificare, an de fabricaţie şi producătorul);
-    datele de identificare ale solicitantului omologării (denumire, adresă, CUI, telefon, fax).   Dacă solicitantul este diferit de producătorul BB, se vor include şi datele de identificare ale producătorului;
-    platforme hardware compatibile cu BB pentru care se doreşte obţinerea certificatului de omologare.
•    copie după certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului pentru solicitant (în cazul în care acesta este diferit de producător, se va anexa şi certificatul de înregistrare al producătorului şi declaraţia de la producătorul BB că este de acord ca solicitantul să îi reprezinte interesele).
•    copii după documentele de provenienţă a BB. Dacă dosarul de omologare este depus de către producător, documentul de provenienţă va fi un proces verbal de asamblare cu număr şi dată, pe care vor fi trecute documentele de provenienţă pentru componentele folosite.
•    Un proiect tehnic cu informaţii complete despre modul de funcţionare al BB:
-    Schiţa constructivă a BB în care se vor evidenţia blocurile funcţionale;
-    Schema bloc;
-    Enumerarea platformelor hardware compatibile cu BB pentru care se doreşte omologarea.  Vor fi ataşate poze ale platformelor hardware;
-    Schema electrică de conexiuni a plăcii de bază (câte una pentru fiecare  platforma hardware compatibilă cu BB) în care se vor marca explicit semnalele intre aceasta şi BB;
-    Fotografii color cu vedere frontală asupra BB, vedere asupra contoarelor electromecanice sau electronice, vedere a plăcuţei de identificare, vedere cu modul de amplasare al BB raportat la unitatea centrală ;
-    Descrierea comenzilor de înscriere a datelor de configurare în BB şi descrierea modului de acces la informaţia stocată. Dacă citirea informaţiei şi accesul spre o memorie externă se face cu o aplicaţie specifică, aceasta va descrisă detaliat şi va fi pusă la dispoziţia experţilor BRML de către solicitantul omologării;
-    Descrierea detaliată a modului în care BB blochează funcţionarea mijlocului de joc în situaţia în care BB nu preia corect datele de la placa de joc, datele preluate nu se înregistrează corect în memoria BB sau BB a fost deconectat de la mijlocul de joc;
-    Declaraţie de la producător din care să rezulte că parametrii constructivi asiguraţi pentru BB sunt compatibili cu cei ai mijlocului de joc în care BB va fi montat (temperatură, umiditate, viibraţii, şocuri mecanice, influenţe electromagnetice, tensiuni de alimentare);
-    Declaraţie a producătorului că nu este posibilă alterarea informaţiei prin intervenţii neutorizate şi că informaţia va fi stocată pe suportul de memorie minim un an.
•    Softul necesar, şi, dacă este cazul, echipamente specifice pentru descărcarea şi vizualizarea datelor memorate în BB.