Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/revistaj/public_html/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.

În temeiul art. 108 din Costituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.     

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .
 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Organizarea de jocuri de noroc se poate realiza de catre operatorii economici care indeplinesc cerintele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, denumita in continuare ordonanta de urgenta, si de prezenta hotarare, numai in baza licentei de organizare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finantelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumita in continuare comisie, in conditiile prezentei hotarari, pentru fiecare tip de activitate in parte.
(2) Activitatile pentru care se poate solicita obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sunt urmatoarele:
a) activitati loto;
b) activitati de pariuri mutuale;
c) activitati de pariuri in cota fixa;
d) activitati de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor;
e) activitati de tip slot-machine;
f) activitati de bingo desfasurate in sali de joc;
g) activitati de bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune.
(3) In situatia in care un operator economic intentioneaza sa organizeze doua sau mai multe activitati dintre cele prevazute la alin. (2), este obligat sa solicite licenta de organizare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate in parte. In vederea obtinerii licentei de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici solicitanti sunt obligati sa indeplineasca cerintele specifice prevazute de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare pentru fiecare activitate in parte.
(4) Modelul licentei de organizare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 a).
(5) Licenta de organizare a jocurilor de noroc se acorda individual, este valabila pentru o perioada de 5 ani de la data acordarii si este netransmisibila.
(6) Prin data acordarii in intelesul ordonantei de urgenta se intelege data de intai a lunii urmatoare celei in care, dupa ce s-a analizat si avizat favorabil documentatia depusa de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta .
(7) In situatia in care operatorii economici nu fac dovada platii taxei aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata in cadrul comisiei, aprobarea se revoca de drept .
(8) In situatia in care un organizator de jocuri de noroc nu respecta cuantumul si termenul prevazut la art. 14 alin. (2) lit. a) paragraful (ii) din ordonanta de urgenta, licenta de organizare a jocurilor de noroc emisa in favoarea acestuia isi pierde valabilitatea de drept cu aceeasi data la care expira anul precedent celui pentru care nu a respectat obligatia de plata anuala a licentei de organizare a jocurilor de noroc.
(9) In situatia in care un organizator de jocuri de noroc detine mai multe licente de organizare a jocurilor de noroc, prevederile alin. (7) se aplica corespunzator pentru fiecare licenta de organizare a jocurilor de noroc.
(10) In intelesul ordonantei de urgenta si al prezentelor norme metodologice, prin exploatarea in mod direct a activitatilor pentru care operatorii economici detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si una sau mai multe autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc se intelege ca in derularea activitatii (operarea mijloacelor de joc, evidentierea incasarilor si platilor si completarea documentelor aferente activitatii curente, precum si altele asemenea) se realizeaza numai de personalul propriu angajat, in conditiile legii, al organizatorului de jocuri de noroc. Pentru realizarea activitatilor conexe organizarii jocurilor de noroc, respectiv organizarea activitatii financiar-contabile, de paza, de transport valori si altele asemenea, precum si pentru obtinerea dreptului de folosinta a mijloacelor de joc sau a spatiului in care se organizeaza jocuri de noroc, operatorii economici pot incheia contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice, in conditiile legii.
(11) In intelesul prevederilor art. 1 alin. (5) din ordonanta de urgenta, asocierea pentru exploatarea in comun a jocurilor de noroc se poate realiza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) asocierea se realizeaza intre 2 operatori economici care detin, fiecare in parte, licenta de exploatare a jocurilor de noroc pentru una dintre activitatile prevazute la alin. (2);
b) asocierea priveste exploatarea in comun, in aceeasi incinta, a activitatilor prevazute la alin. (2) pentru care cei 2 asociati detin autorizatii pentru exploatarea jocurilor de noroc;
c) asocierea priveste exclusiv operarea mijloacelor de joc din incinta respectiva, exploatarea mijloacelor de joc putandu-se realiza de catre una sau mai multe persoane angajate ale unuia dintre asociati, astfel cum acestea sunt prevazute la alin. (10);
d) asocierea se realizeaza prin contract incheiat in conditiile legii, care sa prevada ca raspunderea administrativa revine ambilor parteneri.
Art. 2. - (1) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza de catre operatorii economici care indeplinesc cerintele prevazute de ordonanta de urgenta si prezenta hotarare si detin licenta de organizare a jocurilor de noroc.
(2) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza numai pe baza autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finantelor Publice, prin comisie, in conditiile prevazute in ordonanta de urgenta si in prezenta hotarare .
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pot solicita si obtine autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc operatorii economici care indeplinesc cerintele prevazute de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare si solicita, in acelasi timp, si licenta de organizare a jocurilor de noroc.
(4) Autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acorda pentru o perioada de 12 luni.
(5) Data de incepere a valabilitatii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este data de intai a lunii urmatoare celei in care, dupa ce s-a analizat si avizat favorabil documentatia depusa de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) din ordonanta de urgenta .
(6) In situatia in care operatorii economici nu fac dovada platii taxei aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc in cuantumurile si la termenele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. b) si in cuantumurile prevazute in anexa la ordonanta de urgenta, aprobarea comisiei se revoca de drept .
(7) In situatia in care data aprobarii in cadrul comisiei presupune acordarea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru fractiuni de trimestru, respectiv 1 februarie, 1 martie, 1 mai, 1 iunie, 1 august, 1 septembrie, 1 noiembrie, 1 decembrie, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati sa plateasca taxa de autorizare aferenta trimestrului din care face parte luna respectiva. In continuare, pentru mentinerea valabilitatii autorizatiei emise in favoarea acestora sunt obligati sa respecte termenele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. b) si cuantumurile din anexa la ordonanta de urgenta, urmand ca regularizarea taxei anuale de autorizare sa se efectueze in ultimul trimestru din perioada de valabilitate a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.
(8) Autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acorda dupa cum urmeaza:
a) in cazul jocurilor loto: pentru intreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor, conform modelului autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc prezentat in anexa nr. 1 b);
b) in cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de baza prin care se desfasoara organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a fiecarei activitati distincte. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b);
c) in cazul jocurilor de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati . Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b);
d) in cazul jocurilor bingo desfasurate in sali de joc: pentru fiecare locatie in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati . Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b);
e) in cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga activitate care presupune castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive caracteristice jocurilor bingo, fara prezenta fizica a jucatorilor. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b);
f) in cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 c).
Art. 3. - In situatia in care termenele de plata prevazute la art. 14 alin. (2) si in anexa la ordonanta de urgenta sunt zile nelucratoare sau sarbatori legale in conditiile legii, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
Art. 4. - (1) Documentele necesare pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sunt prezentate in anexa nr. 2.
(2) Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc sunt prezentate in anexa nr. 3.
(3) Documentele necesare pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc se depun la directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice.
(4) Eliberarea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, se face cu conditia ca operatorul economic in cauza sa prezinte in original si in copie documentele care atesta plata taxelor datorate anticipat conform prevederilor ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari, vizate de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal teritorial la care este inregistrat domiciliul fiscal al operatorului economic. In situatia in care plata s-a efectuat prin decontare bancara, se vor prezenta in original si in copie ordinul de plata si originalul extrasului de cont in care se evidentiaza debitarea contului detinut de operatorul economic cu sumele respective, vizat de banca .
Art. 5. - (1) Licenta de organizare a jocurilor de noroc si autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc sunt documente tiparite prin grija Ministerului Finantelor Publice de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. si vor contine elemente de siguranta care sa previna contrafacerile.
(2) Cheltuielile legate de tiparirea licentelor de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum si cele legate de producerea elementelor de siguranta vor fi suportate din bugetul Ministerului Finantelor Publice.
(3) Culoarea predominanta a licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, forma si culoarea elementelor de siguranta se vor stabili, de comun acord, de catre Ministerul Finantelor Publice si Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Art. 6. - (1) Operatorii economici care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc sunt obligati sa pastreze acest document in cadrul locatiei care constituie sediul social, precum si sa afiseze o copie a acestuia intr-un loc vizibil, in cadrul fiecarei locatii in care se exploateaza activitatea respectiva.
(2) Operatorii economici care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevazuta la art. 2 alin. (8) lit. a)-e) din prezenta hotarare, sunt obligati sa afiseze o copie a acesteia intr-un loc vizibil in cadrul fiecarei locatii in care se exploateaza activitatea respectiva. Originalul autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc detinute de operatorul economic in cauza se pastreaza la sediul social al acestuia si va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice sau ale Ministerului Administratiei si Internelor, la solicitarea acestora.
(3) Operatorii economici care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevazuta la art. 2 alin. (8) lit. f) din prezenta hotarare, sunt obligati sa afiseze acest document intr-un loc vizibil, pe mijlocul de joc care face obiectul autorizarii.
Art. 7. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa asigure participantilor la jocurile de noroc sanse egale la mize egale jucate pe elementele aleatorii proprii mijloacelor de joc utilizate sau pe elemente de hazard si de abilitate a participantilor la jocurile de noroc.
(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa asigure distributia castigurilor sau premiilor cuvenite participantilor la jocurile de noroc in cuantumul si in forma in care s-au angajat inainte de inceperea jocului respectiv si cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind calculul si plata obligatiilor care le revin in ceea ce priveste impozitul pe veniturile realizate din jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt prevazute in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa tina o evidenta unitara a activitatilor pentru care au fost autorizati in conditiile ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari, indiferent de tipul acestora, precum si a rezultatelor financiare aferente, organizata la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numarul de locatii in care se desfasoara activitatea .
(4) Organizatorii pot interzice accesul persoanelor aflate intr-o stare avansata de ebrietate, al celor aflate sub influenta substantelor halucinogene, al celor care nu au o tinuta decenta sau al celor care prin comportament aduc atingere bunei desfasurari a activitatii in incinta in care sunt exploatate jocuri de noroc.
(5) Programele de joc nu sunt transmisibile in cazul transferului instalatiilor de la un organizator la altul, cu exceptia programelor informatice aferente jocurilor tip slot-machine, inclusiv a sistemelor tehnice adaugate acestora.
Art. 8. - (1) Pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligati sa utilizeze mijloace financiare reprezentand jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea, precum si mijloace banesti, care constituie in intelesul ordonantei de urgenta mijloace de joc auxiliare.
(2) Se interzice utilizarea ca instrumente de plata care concura la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plata utilizate in sistemul financiar-bancar (ordine de plata, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de varsamant etc.), altor hartii de valoare/cu valoare declarata sau vouchere.
Art. 9. - (1) In intelesul ordonantei de urgenta, prin agentie se intelege punctul de lucru inregistrat ca atare de catre organizatorul activitatii la oficiul registrului comertului.
(2) Exploatarea jocurilor de noroc in cadrul agentiei se realizeaza in mod direct, la sediul punctului de lucru sau in alte locatii decat punctul de lucru, cu conditia ca centralizarea activitatii si raportarea rezultatelor sa se efectueze prin punctul de lucru respectiv sau printr-un punct de lucru desemnat de organizator in care se realizeaza colectarea.
Art. 10. - (1) In intelesul art. 28 alin. (1) din ordonanta de urgenta, prin persoane imputernicite din cadrul Ministerului Finantelor Publice se intelege persoanele din cadrul directiei de specialitate cu atributii de autorizare.
(2) In intelesul art. 28 alin. (1) din ordonanta de urgenta, prin persoane imputernicite din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se intelege persoanele din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si unitatile sale subordonate.
Art. 11. - (1) Verificarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala pentru mijloacele masinilor, instalatiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc si pentru alte mijloace de joc, cu exceptia programelor informatice care nu fac parte integranta din mijlocul de joc respectiv, vizeaza:
a) verificari pentru obtinerea aprobarii de tip (omologare);
b) verificari tehnice initiale;
c) verificari tehnice periodice;
d) verificari tehnice dupa reparatia mijlocului de joc.
(2) Sunt exceptate de la verificarile pentru obtinerea aprobarii de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene prin directiva. In acest caz, operatorii economici vor depune la Biroul Roman de Metrologie Legala un etalon al programului de joc, o aplicatie pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat in mijlocul de joc respectiv si traducerea legalizata a setului de documente obtinut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedeste ca mijlocul de joc respecta legislatia specifica in domeniu existenta in Romania, in vederea efectuarii verificarilor tehnice ulterioare.
(3) Verificarile se efectueaza de Biroul Roman de Metrologie Legala in baza unei solicitari scrise depuse de operatorii economici, acestia fiind obligati sa suporte costurile reprezentand tarifele si cheltuielile aferente acestor activitati .
(4) In documentele emise de Biroul Roman de Metrologie Legala in vederea obtinerii autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc se inscriu, in functie de tipul mijlocului de joc, urmatoarele informatii:
a) datele de identificare ale mijlocului de joc (seria de fabricatie, producatorul, anul de fabricatie);
b) datele de identificare ale proprietarului de drept al mijlocului respectiv (denumirea, adresa sediului social, codul unic de inregistrare). In situatia in care exploatarea mijlocului de joc urmeaza a fi realizata de alt operator economic, se vor inscrie distinct si datele de identificare ale acestuia;
c) documentele de provenienta a mijlocului de joc;
d) caracteristicile tehnice ale modului de functionare;
e) tensiunea de alimentare;
f) clasa de electrosecuritate;
g) factorul de multiplicare al contoarelor;
h) indexul contoarelor inainte si dupa verificare;
i) modalitatea de sigilare si componentele sigilate. Cutia de protectie a placii de baza si cea a contoarelor vor fi sigilate obligatoriu;
j) modalitatea prin care se realizeaza monitorizarea, inregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare. In situatia in care cerintele sunt indeplinite prin intermediul dispozitivelor de tip black-box, avizul va cuprinde informatii privind faptul ca monitorizarea, inregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare se realizeaza prin intermediul unui dispozitiv de tip black-box, datele de identificare ale acestuia, precum si datele de identificare ale societatii care a distribuit si instalat dispozitivul respectiv;
k) drepturile de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integranta din mijlocul de joc. Pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic solicitant, care se arhiveaza la nivelul Biroului Roman de Metrologie Legala, se va inscrie proprietarul programului informatic.
(5) In documentele tehnice emise de Biroul Roman de Metrologie Legala pentru verificarile tehnice ulterioare se va identifica obligatoriu aprobarea de tip (omologarea) si emitentul acesteia.
Art. 12. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa exploateze jocurile de noroc pentru care detin autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc cu respectarea numarului minim de mijloace de joc, locatii sau dotari tehnice, astfel cum acesta este prevazut la art. 15 alin. (6) din ordonanta de urgenta .
(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa informeze comisia cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care detin autorizatie de exploatare a mijloacelor de joc cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de realizarea operatiunii. Informarea va cuprinde adresa noii locatii si datele de identificare ale mijloacelor de joc care fac obiectul mutarii.
(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa conduca evidenta contabila cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Art. 13. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa prevada in mod expres in regulamentul de ordine interioara interzicerea accesului minorilor in spatiile organizate distinct pentru exploatarea mijloacelor de joc pentru care detin autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc, precum si in acele spatii pentru care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc si care sunt destinate eliberarii de cartoane sau de bilete care atesta participarea la jocul de noroc respectiv.
(2) Organizatorii sunt obligati sa afiseze la loc vizibil prevederea expresa de la alin. (1) continuta in regulamentul de ordine interioara.
Art. 14. - (1) Declararea mijloacelor de joc produse pe teritoriul Romaniei se realizeaza de catre producatorul acestora, iar a celor care fac obiectul achizitiilor intracomunitare sau importului dintr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, sub orice forma, se realizeaza de catre operatorii economici care efectueaza aceste operatiuni, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
(2) Operatorii economici care vand sau cumpara mijloace de joc in scopul prevazut de ordonanta de urgenta vor declara tranzactia respectiva, cu precizarea elementelor de identificare ale mijloacelor de joc, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
(3) Operatorii economici care nu mai doresc sa exploateze mijloacele de joc care au facut anterior obiectul autorizarii sau nu mai doresc sa le puna la dispozitie, sub orice forma, unui alt operator economic, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), vor declara mijloacele de joc respective, cu precizarea elementelor de identificare ale acestora, precum si natura operatiunii si data efectuarii acesteia, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.
Art. 15. - (1) In intelesul art. 27 alin. (1) din ordonanta de urgenta, prin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta se intelege aprobarile acordate de comisie pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, pentru eliberarea de licente pentru exploatarea jocurilor de noroc, sub conditia platii taxelor aferente, chiar daca data de inceput a termenului de valabilitate al acestora este ulterioara datei intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.
(2) Intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si jocurile de noroc, indiferent de denumire si de modul de organizare, exploatate de Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A.
(3) Pana la intrarea in vigoare a prevederilor art. 27 alin. (1) din ordonanta de urgenta, licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta operatorii isi mentin valabilitatea in conditiile achitarii taxelor lunare din taxa anuala datorata aferenta licentelor in cuantumul si la termenele prevazute de legislatia in vigoare la momentul acordarii licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc.
(4) Mutarea mijloacelor de joc care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) se realizeaza de catre operatorii economici care exploateaza mijloacele respective cu respectarea prevederilor ordonantei de urgenta referitoare la informarea comisiei cu privire la noua locatie si datele de identificare ale mijloacelor de joc care fac obiectul mutarii. Comunicarea se realizeaza cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de realizarea operatiunii.
(5) Operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta si doresc continuarea activitatii pentru care au fost autorizati pot solicita licenta de organizare a jocurilor de noroc in conditiile prevazute in ordonanta de urgenta si in prezenta hotarare . La stabilirea numarului minim de mijloace de joc se vor lua in considerare si licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data depunerii cererii.
(6) Operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta sunt obligati sa indeplineasca cerintele privind dotarile tehnice si de amplasare la data intrarii in vigoare a art. 27 alin. (1) din ordonanta de urgenta .
Art. 16. - (1) Prin mijloace de joc produse de operatori economici in Romania, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (6) din ordonanta de urgenta, se intelege mijloacele de joc prevazute de ordonanta de urgenta pentru a fi utilizate in scopul prevazut de aceasta.
(2) Pentru obtinerea avizului comisiei este necesar ca reprezentantul legal al operatorului economic sa depuna urmatoarele documente:
1. cererea prin care se solicita comisiei acordarea avizului, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (numar de telefon, fax, adresa de e-mail) si tipul de mijloace de joc pe care urmeaza a le produce. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte:
- elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de inregistrare);
- capitalul social subscris si varsat;
- structura actionariatului sau a asociatilor, dupa caz;
- numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;
- obiectul de activitate . In obiectul de activitate trebuie sa fie cuprinse obligatoriu activitati de fabricare a jocurilor si jucariilor, cod CAEN 3240;
- sediile secundare inregistrate si adresa acestora;
3. certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
4. certificat de aprobare de tip eliberat de Biroul Roman de Metrologie Legala din care sa rezulte ca mijlocul de joc care urmeaza a fi produs indeplineste cerintele prevazute de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare . Pentru fiecare tip/model de mijloc de joc se va prezenta cate un certificat de conformitate;
5. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali, se va prezenta declaratia fiecaruia) din care sa rezulte urmatoarele:
- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
- reprezentantul legal nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;
- reprezentantul legal cunoaste si si-a insusit legislatia specifica jocurilor de noroc in vigoare;
- tipul/modelul mijlocului de joc care urmeaza a se produce;
- operatorul economic detine drepturile de proprietate sau de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integranta din mijlocul de joc;
6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentantilor legali (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pentru fiecare) din care sa rezulte ca impotriva acestuia nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune prevazuta de ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;
7. certificatul de atestare fiscala, eliberat de organele fiscale competente, din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat;
8. procesul-verbal de omologare a contoarelor electromecanice care urmeaza a fi instalate in mijlocul de joc de tip slot-machine, emis de fabricantul acestora.
(3) Fabricarea tipurilor/modelelor de mijloace de joc se poate realiza dupa obtinerea avizului comisiei.
(4) In situatia in care, dupa obtinerea avizului, operatorul economic in cauza intentioneaza sa produca si alte tipuri/modele de mijloace de joc, procedura prevazuta la alin. (2)-(3) se aplica in mod corespunzator.
(5) In situatia in care operatorul economic nu respecta prevederile alin. (1)-(3), inclusiv obligatiile asumate prin declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, comisia va proceda la retragerea avizului, iar o noua solicitare se poate depune dupa 6 luni de la data retragerii avizului.

CAPITOLUL II
Conditii de autorizare specifice diferitelor categorii
de jocuri de noroc
SECTIUNEA 1
Jocurile tip slot-machine
Art. 17. - (1) Mijloacele de joc incluse in categoria jocurilor tip slot-machine sunt reprezentate de masinile, utilajele si instalatiile specifice asamblate din punct de vedere constructiv intr-o unitate prin care in mod independent se genereaza elemente aleatorii bazate exclusiv pe hazard, dar si pe dexteritatea sau abilitatea participantilor la jocul de noroc, fara implicarea sub orice forma sau prin orice mijloc a organizatorului, personalului acestuia ori a altor persoane la selectia sau la generarea hazardului si la stabilirea rezultatelor jocului.
(2) Din categoria mijloacelor de joc incluse in categoria jocurilor tip slot-machine fac parte:
a) mijloacele de joc constituite intr-o singura unitate si care permit accesul la jocul de noroc unui singur participant de la un singur post de joc (terminal);
b) mijloacele de joc constituite intr-o singura unitate si care permit accesul la jocul de noroc, simultan, mai multor participanti de la cel putin 4 posturi de joc (terminale).
(3) Incadrarea mijloacelor de joc propuse a fi autorizate ca jocuri tip slot-machine se va realiza de catre comisie .
Art. 18. - (1) Numarul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelasi operator economic este de 50 de aparate. In acest numar sunt luate in considerare si posturile de joc (terminale) constituite intr-o singura entitate .
(2) Exploatarea jocurilor tip slot-machine este permisa numai in incinta unor imobile si numai in conditiile in care spatiul respectiv este inregistrat ca punct de lucru de catre organizatorul activitatii la oficiul registrului comertului.
(3) Incinta in care sunt exploatate numai jocuri tip slot- machine trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:
a) sa fie prevazuta cu grupuri sanitare proprii sau sa fie asigurat accesul la acestea in cadrul sau in spatiul adiacent imobilului respectiv;
b) sa fie amplasata si dotata conform conditiilor prevazute de lege pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
c) sa respecte normele igienico-sanitare in vigoare;
d) sa asigure conditii ambientale corespunzatoare unei bune desfasurari a activitatii si sa nu se aduca atingere linistii si ordinii publice conform prevederilor legale in vigoare.
(4) In situatia in care in cadrul incintei se exploateaza numai mijloace de joc tip slot-machine, numarul minim de mijloace de joc trebuie sa fie de 20. In cadrul acestei incinte se pot desfasura adiacent si alte activitati economice de alimentatie publica care concura la buna desfasurare a activitatii de jocuri de noroc, scopul acestora fiind acela de a asigura participantilor un grad ridicat de confort.
(5) In incintele in care se desfasoara preponderent alte activitati cu caracter economic (de genul alimentatie publica sau altele asemenea), in care, de regula, nu au acces minorii neinsotiti, se pot amplasa minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc. Amplasarea acestora in cadrul incintei se va realiza distinct, astfel incat cele doua activitati sa nu se suprapuna din punctul de vedere al organizarii si exploatarii.
(6) In incintele in care, pe langa exploatarea jocurilor de noroc loto sau a jocurilor de pariuri, sunt amplasate si mijloace de joc tip slot-machine, numarul acestora nu poate fi mai mic de doua mijloace de joc, iar amplasarea acestora in cadrul incintei se va realiza distinct, astfel incat cele doua activitati sa nu se suprapuna din punctul de vedere al organizarii si exploatarii.
(7) Mijloacele de joc slot-machine se individualizeaza prin placute de identificare marcate vizibil, in care vor fi precizate: tipul aparatului, producatorul, seria si anul de fabricatie.
(8) In situatia in care producatorul mijloacelor de joc nu a prevazut dotarea cu placute de identificare individuala sau cele montate de producator sunt deteriorate astfel incat datele de individualizare nu mai pot fi identificate, organizatorul, inainte de solicitarea autorizarii mijlocului de joc respectiv, este obligat sa asigure aplicarea acestora cu respectarea datelor de individualizare prevazute de producator.
Art. 19. - (1) Nu se acorda autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru mijloacele de joc care nu permit monitorizarea, inregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare.
(2) Prin cerinte privind monitorizarea, inregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare, in intelesul ordonantei de urgenta si al prezentei hotarari, se intelege urmatoarele informatii:
a) total incasari (total in);
b) total plati acordate (total out);
c) conectare/deconectare mijloc de joc.
(3) Monitorizarea, inregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare se pot realiza in cadrul sistemului propus, facand parte integranta constructiva din acesta sau adaugat ulterior (prin intermediul unor dispozitive de tip black-box).
(4) Documentele tehnice emise de Biroul Roman de Metrologie Legala vor contine obligatoriu informatii privind modalitatea prin care sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (2). In situatia in care cerintele sunt indeplinite prin intermediul dispozitivelor de tip black-box, avizul va cuprinde informatii privind faptul ca monitorizarea, inregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare se realizeaza prin intermediul unui dispozitiv de tip black-box, datele de identificare ale acestuia, precum si datele de identificare ale societatii care a distribuit si instalat dispozitivul respectiv.
(5) Operatorii economici sunt obligati ca in termen de un an de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta sa se doteze cu mijloace de joc care sa permita indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (2), in masura sa permita inregistrarea si stocarea informatiilor aferente pentru cel putin un an, fara posibilitatea de functionare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, inregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare. In situatia in care mijloacele de joc pentru care detin autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea data nu pot indeplini cerintele mentionate anterior, sunt obligati sa adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box.
Art. 20. - (1) Prin sisteme integrate de monitorizare, inregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare adaugate ulterior mijloacelor de joc (de tip black-box), astfel cum se prevede la art. 15 alin. (2) lit. f) din ordonanta de urgenta, se intelege dispozitivele care permit inregistrarea si stocarea informatiilor prevazute la art. 19 alin. (2) din prezenta hotarare pentru cel putin un an. Sistemele de tip black-box vor avea, in mod obligatoriu, in dotare contoare electromecanice sau electronice care permit evidentierea unui numar compus din minimum 9 cifre.
(2) Pentru obtinerea avizului comisiei este necesar ca reprezentantul legal al operatorului economic care intentioneaza sa adauge si sa instaleze sisteme de tip black-box sa depuna urmatoarele documente:
1. cererea prin care se solicita comisiei acordarea avizului, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (numar de telefon, fax, adresa de e-mail) si tipul de mijloace de joc pe care urmeaza a le produce. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte:
- elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de inregistrare);
- valoarea capitalului social subscris si varsat este de cel putin 400.000 lei;
- structura actionariatului sau a asociatilor, dupa caz;
- numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;
- obiectul de activitate;
- existenta a minimum 10 sedii secundare inregistrate si adresa acestora;
3. certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
4. certificat/certificate de omologare eliberat/eliberate de Biroul Roman de Metrologie Legala din care sa rezulte ca sistemul/sistemele de tip black-box care urmeaza a fi adaugat/adaugate si instalate pe mijloacele de joc indeplineste/indeplinesc cerintele prevazute de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare . Pentru fiecare sistem de tip black-box se va prezenta cate un certificat de omologare;
5. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali se va prezenta declaratia fiecaruia) din care sa rezulte urmatoarele:
- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
- reprezentantul legal nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;
- reprezentantul legal cunoaste legislatia specifica jocurilor de noroc in vigoare;
- tipul/modelul de sistem de tip black-box care urmeaza a se produce/achizitiona in vederea adaugarii si instalarii pe mijloacele de joc;
- operatorul economic va asigura piese de schimb si service pentru sistemele de tip black-box adaugate si instalate pe mijloacele de joc;
- dispune sau va face demersurile necesare in vederea angajarii de personal cu pregatire si experienta in domeniu, suficient din punct de vedere numeric si avand disponibilitatea de a se deplasa in teritoriu;
6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentantilor legali (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pentru fiecare) din care sa rezulte ca impotriva acestuia nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune prevazuta de ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;
7. certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent in administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;
8. cel putin o scrisoare de intentie emisa de un producator de mijloace de joc prin care acesta isi asuma obligatia ca, in situatia in care operatorul economic solicitant va primi avizul comisiei, va pune la dispozitia acestuia informatiile, dispozitivele, produsele informatice si altele asemenea, necesare in vederea aditionarii si instalarii pe mijloacele de joc realizate de producator a sistemelor de tip black-box.
(3) Adaugarea si instalarea sistemelor de tip black-box pe mijloacele de joc se poate realiza dupa obtinerea avizului comisiei.
(4) In situatia in care, dupa obtinerea avizului, operatorul economic in cauza intentioneaza sa produca/achizitioneze alte tipuri/modele de sisteme de tip black-box, procedura prevazuta la alin. (2)-(3) se aplica in mod corespunzator.
(5) In situatia in care operatorul economic nu respecta prevederile alin. (1)-(3), inclusiv obligatiile asumate prin declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, comisia va proceda la retragerea avizului, iar o noua solicitare se poate depune dupa 6 luni de la data retragerii avizului.
Art. 21. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc pot interconecta mijloacele de joc tip slot-machine pentru care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc intr-un sistem de tip jack-pot in scopul acordarii aleatorii de castiguri suplimentare persoanelor participante la joc in momentul respectiv din sumele rezultate ca urmare a adaugarii separate a unui anumit procent din sumele derulate ca urmare a exploatarii acestor mijloace de joc.
(2) Evidentierea sumelor din care se acorda castigurile de tip jack-pot (tabela de jack-pot) se realizeaza in cadrul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel putin doua mijloace de joc, evidentierea acumularii fiind realizata prin dispozitive auxiliare sau in cadrul sistemului unuia dintre mijloacele de joc interconectate in sistem .
(3) Organizatorii de jocuri de noroc au obligatia de a evidentia distinct acumularile realizate si castigurile acordate in cadrul sistemului, pentru sistemele care nu evidentiaza aceste informatii pe contoarele mijlocului de joc tip slot-machine.
(4) In situatia in care se organizeaza sisteme de tip jack-pot prin interconectarea a doua sau mai multe mijloace de joc aflate in cadrul locatiei sau al mai multor locatii in care sunt exploatate jocuri de tip slot-machine, cu respectarea prevederilor ordonantei de urgenta si a prezentei hotarari, numarul de sisteme care poate fi organizat este determinat de numarul mijloacelor de joc din cadrul incintei/incintelor respective, obligatia prevazuta la alin. (3) aplicandu-se in mod corespunzator.
(5) Organizatorii sistemelor de tip jack-pot, pentru fiecare sistem in parte, vor notifica acest fapt comisiei conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
(6) Se interzice organizarea sistemelor de tip jack-pot in situatia in care nu sunt indeplinite prevederile din ordonanta de urgenta si din prezenta hotarare .
Art. 22. - (1) Jocurile de tip slot-machine vor avea, in mod obligatoriu, in dotare contoare electromecanice neresetabile care permit evidentierea unui numar compus din minimum 6 cifre, care vor inregistra atat sumele intrate, cat si premiile acordate.
(2) Contoarele vor fi prezentate, in mod obligatoriu, spre citire si verificare organelor de control, la solicitarea acestora.
Art. 23. - (1) Exploatarea jocurilor de noroc se efectueaza in conformitate cu regulamentul de ordine interioara aprobat de comisie pentru fiecare incinta, care va prevedea expres obligatiile si responsabilitatile fiecarei persoane care participa la exploatarea in mod direct a activitatii, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (10) din prezenta hotarare .
(2) Evidenta primara se tine zilnic, pentru fiecare joc de tip slot-machine si sistem de joc de tip jack-pot, dupa caz, conform modelului prezentat in anexa nr. 8 a), pentru mijloacele de joc care opereaza in lei, respectiv in anexa nr. 8 b), pentru mijloacele de joc care opereaza in valuta.
(3) Lunar, in ultima zi a lunii, incasarile vor fi centralizate conform modelului prezentat in anexa nr. 9 a), pentru mijloacele de joc care opereaza in lei, respectiv in anexa nr. 9 b), pentru mijloacele de joc care opereaza in valuta.
(4) Formularele astfel completate vor fi cuprinse intr-un registru special, numerotat, legat si stampilat de catre organul fiscal competent in administrarea punctului de lucru apartinand organizatorului respectiv.
(5) Scrierile se vor face cu pix cu pasta, lizibil, fiind interzise stersaturile sau modificarile, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(6) Eventualele greseli vor fi corectate prin bararea sumelor inregistrate gresit si inscrierea sumelor corecte deasupra acestora, certificata prin semnatura persoanei care a completat formularul, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(7) Evidenta contabila va fi tinuta zilnic pe baza evidentei tuturor operatiunilor de exploatare.
Art. 24. - (1) Organizatorii care exploateaza mijloace de joc de tip slot-machine sunt obligati:
a) sa nu practice iluminarea excesiva a intrarii sau a locatiei in care exploateaza mijloacele de joc respective, sub orice forma sau prin utilizarea oricaror mijloace, cu exceptia situatiei in care intreaga cladire din care face parte locatia in care se desfasoara activitatea face obiectul iluminarii, alta decat iluminatul stradal;
b) sa acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafetele vitrate sau altele asemenea, prin care:
(i) sa fie impiedicata vizualizarea activitatilor care se desfasoara in locatia respectiva;
(ii) sa nu fie sugerata activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, inscrisuri sau alte simboluri.
(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfasurata in urmatoarele conditii:
a) sa inscrie denumirea societatii organizatoare, denumirea activitatii sau alte inscrisuri pe care organizatorii le considera a fi relevante la intrarea in locatia in care sunt exploatate jocurile de noroc, pe un panou sau pe o suprafata vitrata dispusa in spatiul aferent locatiei in limita a 6 m2;
b) panoul prevazut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care sa permita pe timp de noapte doar vizualizarea inscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum si orice alte mijloace de iluminat dinamic.
(3) Organizatorii care exploateaza mijloace de joc de tip slot-machine in locatiile prevazute la art. 15 alin. (6) lit. a) pct. (ii) si (iii) din ordonanta de urgenta nu pot mediatiza spatiile in care exploateaza activitatea pentru care au fost autorizati. Acestor organizatori nu li se aplica prevederile alin. (1) lit. b).
(4) Este permisa expunerea la loc vizibil in cadrul suprafetelor vitrate a afiselor sau a materialelor publicitare in vederea sustinerii campaniilor de informare a clientilor; suprafata fiecarui material in parte nu va putea depasi 1 m2, iar suprafata totala 3 m2.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(6) Mijloacele de iluminat dinamic (jocuri de lumini, lumini intermitente sau stroboscopice si altele asemenea) utilizate de organizatori pentru mediatizarea activitatilor desfasurate, in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pot fi utilizate cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.
SECTIUNEA a 2-a
Jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor
Art. 25. - (1) Jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor se desfasoara in spatii corespunzatoare, denumite cazinouri, in care exploatarea jocurilor de noroc este realizata la mese speciale, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizeaza:
a) intre participanti si organizator;
b) direct intre participanti, organizatorul avand obligatia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de comisie .
(2) Prin imobile care nu au destinatia de locuinta se intelege imobilele care nu au fost construite avand aceasta destinatie sau nu au dobandit aceasta calitate ulterior prin modificari succesive. Jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor se pot organiza, de asemenea, in imobile care au fost construite avand destinatia de locuinta, dar care ulterior, prin modificari succesive, au pierdut aceasta calitate .
(3) Prin normele nationale in vigoare pentru clasificarea hotelurilor se intelege clasificarea acordata hotelurilor de Ministerul Turismului, conform prevederilor legale in vigoare.
(4) Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice activitatii cazinourilor este permisa numai in conditiile in care spatiul respectiv este inregistrat ca punct de lucru de catre organizatorul activitatii la oficiul registrului comertului.
(5) Cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca incintele in care se organizeaza activitati specifice cazinourilor sunt:
a) spatiile in care sunt amplasate mesele de joc trebuie sa fie organizate astfel incat sa se creeze o ambianta placuta pentru participanti;
b) sa fie corespunzator amenajate;
c) sa fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea si monitorizarea activitatii, dar astfel montat incat sa nu deranjeze participantii;
d) sa beneficieze de instalatie de conditionare a aerului, cu o putere corespunzatoare dimensiunii acestora;
e) sa fie prevazute cu circuit electric de siguranta. La usile de evacuare vor fi montate lampi electrice care sa intre in functiune in momentul unei avarii la circuitul electric de baza, constituind in acceptiunea prezentei hotarari circuit electric de iluminare de siguranta. Aceste lampi vor fi amplasate astfel incat, in situatii de necesitate, sa asigure protejarea si evacuarea jucatorilor, a personalului salii, precum si a valorilor. Nu va fi autorizata organizarea activitatii de tip cazinou in spatii in care nu exista circuit electric de iluminare de siguranta sau acesta nu functioneaza in mod corespunzator;
f) sa fie prevazute cu grupuri sanitare proprii;
g) sa fie amplasate si dotate conform conditiilor prevazute de lege pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
h) sa respecte normele igienico-sanitare in vigoare;
i) sa asigure conditii ambientale corespunzatoare unei bune desfasurari a activitatii si sa nu se aduca atingere linistii si ordinii publice, conform prevederilor legale in vigoare;
j) sa permita amenajarea unor incaperi conexe, strict necesare activitatii, respectiv camera tehnica, grupuri sanitare pentru personal, bar, garderoba, camera de odihna pentru personal etc.
Art. 26. - (1) In toate cazinourile intreaga activitate din salile de joc, de la casierie si de la receptie trebuie supravegheata in mod obligatoriu prin circuit inchis de televiziune si inregistrata in sistem digital, permanent, in regim "non-stop".
(2) Inregistrarile video respective vor fi realizate pe mese de joc si pe zile si vor fi pastrate, in conditii de securitate, cel putin 30 de zile calendaristice. Inregistrarile trebuie sa cuprinda data si ora evenimentelor, astfel incat sa nu obstructioneze vizibilitatea inregistrarii. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna intr-un registru tinut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile intemeiate vor fi instiintate imediat organele de politie. Inregistrarile video facute in aceste cazuri vor fi pastrate pana la clarificarea acestor situatii, prin exceptare de la termenul prevazut anterior.
(3) Inregistrarile video pot fi controlate sau ridicate de organele de control ale Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate, precum si de organele de control ale Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea efectuarii unor verificari.
(4) Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel incat sa se asigure receptionarea unor imagini clare si utile atat la mesele de joc, cat si in intreaga incinta.
(5) Imaginile de la mesele de joc trebuie sa cuprinda intregul caroiaj al mesei, precum si roata ruletei, inclusiv jetoanele existente langa crupier si in float-box, cu o fidelitate care sa permita vizionarea unor detalii, si anume: culoarea jetoanelor si valoarea bancnotelor, asezarea jetoanelor pe caroiajul mesei, numarul de jetoane pe coloana, precum si derularea in intregime a operatiunilor de creditare-debitare (credit-fill) cu jetoane valorice efectuate la mese in timpul partidelor.
(6) Imaginile receptionate la casierie trebuie sa permita vizionarea mainilor casierului asezate pe ghiseu, culoarea, numarul si valoarea jetoanelor si a bancnotelor, iar imaginile de la receptie trebuie sa permita vizionarea, integrala sau a bustului, a persoanelor care patrund in incinta cazinoului.
(7) Casieria si receptia pe perioada de functionare a cazinoului vor fi permanent supravegheate cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea acestora urmand a fi captata atat pe monitoare, cat si in sistemul de stocare.
(8) Urmarirea in direct si inregistrarea activitatii din cazinou vor fi efectuate in sistem color.
(9) Optional, operatorii economici mai pot dota camera tehnica si cu alte dispozitive si instalatii, cum ar fi: dispozitiv de apropiere a imaginii captate, dispozitive de comanda a camerelor mobile de luat vederi, aparate de fotografiat, de inregistrare audio etc.
(10) In cazul in care in incinta cazinoului sunt exploatate si slot-machines, activitatea acestora va fi supravegheata prin circuit inchis de televiziune cu imagini de ansamblu ale masinilor, realizandu-se si inregistrarea video respectiva in sistem color.
(11) Conditia de pastrarea a inregistrarilor video pe mese de joc si pe zile pentru cel putin 30 de zile calendaristice, astfel cum se prevede la alin. (2), se aplica incepand cu 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 27. - Cazinourile vor avea o dotare tehnica de baza si complementara, inclusiv carti de joc si zaruri, la nivelul practicat pe plan international.
Art. 28. - (1) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau al cartilor de joc, regulamentul jocurilor si cel de ordine interioara trebuie sa contina prevederi obligatorii privind procedurile si competentele referitoare la: aprovizionarea, pastrarea, circulatia interna, securizarea si durata de exploatare, casarea, dotarea minimala si maximala, proceduri standard de operare a acestor jocuri etc.
(2) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate si lansate dintr-o cupa, urna sau cu mana. In situatia in care zarurile sunt aruncate cu mana, in regulamentul de joc propus de organizator si aprobat de comisie se va specifica faptul ca aruncarea este valida numai in situatia in care zarurile vor atinge minimum un perete al mesei de joc si se va rostogoli dupa lovirea peretelui.
(3) Zarurile vor fi confectionate din materiale care sa aiba duritatea necesara impusa de suprafata de joc, respectiv din oase, materiale plastice, ebonita, fildes, metal sau alte materiale acceptate pe plan international, si vor avea laturile perfect egale, cu dimensiuni cuprinse intre 20 mm si 25 mm, sigla sau denumirea cazinoului va fi inscriptionata pe una dintre fete si vor fi perfect echilibrate.
(4) Se va respecta conditia ca suma punctelor inscrise pe fetele opuse ale unui zar sa fie egala cu cifra 7.
Art. 29. - (1) Rotile ruletelor vor fi produse de firme specializate in domeniu . Mesele vor avea in dotare doua cutii cu dubla incuietoare, care, in afara programului, vor sta deschise pe mesele de joc.
(2) Rotile ruletelor vor fi prevazute cu numar de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic, pereche pentru cuva si rotor.
(3) In afara programului rotile ruletelor vor fi protejate cu un capac care sa permita inchiderea si sigilarea acestora.
(4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cartilor de joc vor fi prevazute cu o serie (numar de identificare al acestora in cadrul locatiei), atribuita de organizator si unica la nivelul cazinoului. Amplasarea meselor in cazinou se individualizeaza prin inscrierea seriei atribuite fiecarei mese in schita de amplasare, document care face parte integranta din regulamentul de ordine interioara.
Art. 30. - (1) Cazinourile pot primi spre pastrare sume numai in numerar, in lei sau in valuta, ale clientilor.
(2) Acestea vor fi pastrate in seifuri special amenajate in casieria salii de joc, altele decat cele destinate operatiunilor curente ale cazinoului, iar procedura de primire-predare, pe baza de documente utilizate in regim special, va fi total separata de fluxurile financiare si de inregistrarile contabile ale cazinourilor si vor fi pastrate si arhivate conform prevederilor legale in vigoare. Evidenta acestor sume se va tine distinct pentru depozitar in parte, pe baza de fisa de cont pentru operatiuni diverse intocmita pentru fiecare depozitar, in care se vor inscrie toate operatiunile efectuate de catre acesta. Pentru toate aceste operatiuni se vor intocmi dispozitii de incasare, respectiv plata, care vor fi semnate de casier pentru suma platita sau incasata si, obligatoriu, de depozitar, acesta fiind singura persoana care poate sa dispuna de sumele respective. In cazul in care titularul, din motive obiective, nu poate lichida soldul existent, operatiunea se poate efectua numai in baza unei procuri notariale speciale sau a unor acte de succesiune.
Art. 31. - (1) Numararea bacsisului colectat de la mese, precum si deschiderea si inchiderea meselor se vor face in prezenta directorului de sala, sefului/sefilor de masa, casierului si lucratorilor de la masa, constituiti in echipa, care vor completa documentele aferente (chitante sau dispozitii) si le vor semna, operatiunile fiind supravegheate si inregistrate in sistem video.
(2) Operatiunile de creditare a meselor de joc sau de debitare a meselor de joc, dupa caz, in timpul partidelor se vor face in prezenta directorului de sala, sefului/sefilor de masa si lucratorilor de la masa, constituiti in echipa, care vor completa documentele aferente (chitante sau dispozitii) si le vor semna impreuna cu casierul si un reprezentant al personalului operator din camera de supraveghere video, operatiunile fiind supravegheate si inregistrate in sistem video.
Art. 32. - Organizarea activitatii in cazinou, respectiv dotarea meselor, verificarea dotarii, intreruperea temporara a activitatii la mese, inchiderea meselor, numararea bacsisului, inregistrarea stocului de jetoane, se va face conform regulamentului de ordine interioara al cazinoului, asa cum a fost aprobat de comisie . Un exemplar identic cu cel depus la comisie se va afla in permanenta la sediul cazinoului si va fi prezentat la cerere organelor de control .
Art. 33. - (1) Organizatorii jocurilor de tip cazinou pot utiliza pentru exploatarea activitatii numai jetoane produse de firme recunoscute in domeniu, avand inscriptionata sigla cazinoului. Organizatorii sunt obligati sa asigure o gestiune stricta privind provenienta, inregistrarea, depozitarea, circulatia si casarea acestora. Aceeasi evidenta va fi tinuta si in cazul cartilor de joc si al zarurilor. Inregistrarea, circulatia si casarea jetoanelor, a cartilor de joc si a zarurilor vor fi prevazute in regulamentul de ordine interioara al cazinoului.
(2) Jetoanele valorice pot fi cumparate de la casierie sau de la mesele de joc, in lei sau in valuta, iar restituirea (rascumpararea) acestora se face numai la casierie.
Art. 34. - Organizatorii vor prevedea prin regulamentul de ordine interioara al cazinoului toate detaliile privind organizarea, numarul meselor si al masinilor, conditiile de angajare, specializare, programul de functionare, organizarea evidentelor contabile, circuitul documentelor, semnaturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clientilor, conditiile de supraveghere si de securitate etc.
Art. 35. - (1) Se interzice personalului cazinoului aflat in sala sa transporte jetoane sau bani in numerar in incinta cazinoului, in alte conditii decat cele stabilite atat prin lege, cat si prin regulamentul de ordine interioara al cazinoului.
(2) Prin regulamentul de ordine interioara al cazinoului vor putea fi prevazute numai acele situatii in care transportul este justificat de mentinerea bunei functionari a activitatii cazinoului, fara participarea sau implicarea sub orice forma a participantilor la jocurile de noroc aflati in incinta sau in afara acestuia, personalul desemnat sa efectueze transportul si modul de evidenta al acestuia.
Art. 36. - Bacsisurile oferite de participantii la joc salariatilor sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc si pot fi impartite de conducere salariatilor. Bacsisurile vor fi evidentiate separat in contabilitate .
Art. 37. - Personalul care deserveste sala de joc (crupieri, inspectori de masa, casieri, ospatari si altii asemenea) trebuie sa poarte in timpul serviciului uniforme fara buzunare.
Art. 38. - (1) Organizatorii vor conduce evidenta accesului jucatorilor in incinta cazinoului numai in format electronic.
(2) Evidenta accesului va contine datele de identificare ale participantilor, cel putin nume, prenume, data si locul nasterii, documentul, numarul si seria documentelor legale de identificare, prezentate de titular, astfel:
a) pentru cetatenii care nu apartin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pasaportul, cartea de identitate diplomatica sau consulara, legitimatia provizorie;
b) pentru cetatenii romani sau cetatenii apartinand unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de politie, care poarta o fotografie si semnatura titularului.
(3) Organizatorii sunt obligati sa nu permita accesul persoanelor care nu detin asupra lor actele de identitate prezentate mai sus.
(4) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidenta accesului jucatorilor in incinta cazinoului se arhiveaza prin grija acestuia si se pastreaza pentru un interval de minimum 5 ani. Organizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie bazele de date la solicitarea organelor cu atributii de control apartinand Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor sale subordonate, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Art. 39. - (1) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de a interzice accesul persoanelor indezirabile.
(2) Listele cuprinzand persoanele care, motivat, prin decizii interne ale cazinourilor, au fost declarate indezirabile si carora li s-a interzis accesul in cazinou vor fi comunicate organelor de politie, impreuna cu motivatia acestei masuri, in 5 zile lucratoare de la data acordarii Autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc sau de la data de la care acestea se modifica prin decizie a organizatorului.
Art. 40. - (1) Organizatorii au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Evidenta primara se tine zilnic, pentru fiecare masa de joc, pe formularul prezentat in anexa nr. 10 a) si conform instructiunilor de completare a acestuia. Acestea vor fi redactate in limba romana si nu trebuie sa prezinte spatii goale, stersaturi si modificari.
(3) Lunar, pana pe data de 5 a lunii in curs pentru luna precedenta, evidentele vor fi centralizate, utilizand formularul prezentat in anexa nr. 10 b).
Art. 41. - (1) Organizatorii au obligatia de a desemna si comunica comisiei o persoana pentru asigurarea conformitatii privind conditiile de autorizare la nivelul conducerii executive, care va avea atributii in legatura cu:
a) dezvoltarea de politici interne, proceduri si control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;
b) desfasurarea de programe de pregatire profesionala continua;
c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului de verificare, inregistrare si securitate .
(2) Conducerea executiva are obligatia de a asigura, prin persoana prevazuta la alin. (1) sau prin alta persoana sau structura, stabilirea de politici si proceduri adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de pastrare a evidentelor secundare sau operative, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare, pentru a preveni si a impiedica operatiunile suspecte de spalarea banilor sau finantarea terorismului, asigurand in acelasi timp instruirea corespunzatoare a angajatilor in acest sens.
(3) Personalul de executie din cazinouri, pana la nivelul directorilor inclusiv, va fi format prin scolarizare in tara sau strainatate ori poate fi angajat din strainatate cu permis de munca pentru cetatenii straini, eliberat in conditiile legii.
(4) Pentru personalul prevazut la alin. (3) se va solicita obtinerea avizului de la inspectoratul judetean de politie/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza caruia se afla cazinoul, in cel mult 3 zile lucratoare de la data angajarii.
Art. 42. - (1) In vederea acordarii Autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc din cazinou si pentru prezentarea documentatiei in comisie, o echipa de specialisti, formata din reprezentanti ai directiei de specialitate si reprezentanti ai organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Administratiei si Internelor, in numar de cel putin 5 persoane, se va deplasa la fata locului si va intocmi o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare.
(2) Nota de constatare va fi semnata de catre toti membrii echipei si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi inaintata comisiei.
Art. 43. - In situatia in care in incinta cazinoului se intentioneaza si exploatarea de mijloace de joc de tip slot-machine, organizatorii sunt obligati sa solicite licenta de organizare a jocurilor de noroc si autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc in conditiile ordonantei de urgenta si prezentei hotarari.
Art. 44. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au dreptul la extinderea activitatii prin autorizarea majorarii numarului de mese speciale de joc.
(2) Aprobarea se acorda in conditiile in care vor fi prezentate documentatiile corespunzatoare pentru mijlocul de joc respectiv, se achita taxele aferente in conditiile si in cuantumurile prevazute de ordonanta de urgenta si prezenta hotarare si se majoreaza in mod corespunzator garantia constituita de operatorul economic.
(3) In aceste cazuri, autorizatia de exploatare se va modifica in mod corespunzator cu respectarea termenului de valabilitate al acesteia, modificarea fiind valida cu data de intai a lunii urmatoare celei in care, dupa aprobarea comisiei, sunt respectate prevederile alin. (2) in ceea ce priveste plata taxelor de autorizare si constituirea garantiei.
SECTIUNEA a 3-a
Jocurile bingo desfasurate in sali de joc
Art. 45. - Prin jocul bingo desfasurat in sali de joc se intelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri si premieri succesive de numere in mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participantii la joc fiind desemnati castigatori in conditiile in care fac cunoscut faptul ca pe cartonul de joc pus la dispozitie de organizator in schimbul taxei de participare are inscrisa combinatia completa de numere dintre cele extrase pana in acel moment, corespunzatoare urmatoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maxima si premiile speciale din fondurile de rezerva .
Art. 46. - (1) Prin sala de joc tip bingo se intelege o incapere amenajata corespunzator, care are in dotare un complex de dispozitive, instalatii, masini si echipamente interconectate, rezultand un tot unitar, caracterizat prin extrageri si premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalatii care inglobeaza un circuit inchis de televiziune.
(2) Exploatarea jocului bingo desfasurat in sali de joc este permisa numai in conditiile in care spatiul respectiv este inregistrat ca punct de lucru de catre organizatorul activitatii la oficiul registrului comertului.
Art. 47. - O sala de joc tip bingo va avea in dotare, in mod obligatoriu, urmatoarele dispozitive si echipamente:
a) un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflanta prevazuta cu serpentina la vedere;
b) doua sau mai multe panouri cu afisaj luminos, comandate electronic, prin intermediul carora vor fi afisate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerva, pretul cartonului, intervalul de serie vandut, numarul de cartoane vandute, bila maxima, numarul de bile extrase si premiile speciale. Panoul de date va avea suficienti digiti pentru inscrierea in totalitate a datelor afisate;
c) doua sau mai multe panouri cu afisaj luminos, prin intermediul carora vor fi afisate numerele extrase;
d) cel putin 4 monitoare TV color, prin intermediul carora vor fi afisate principalele date de joc, numerele extrase, precum si cartoanele castigatoare; numarul panourilor cu lampi electrice, precum si numarul monitoarelor vor fi impuse de necesitatea accesului jucatorilor la informatiile de joc, din orice punct al salii, indiferent de configuratia si de dimensiunea acesteia;
e) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabila a jocului, prevazut cu un monitor de control si una sau mai multe imprimante;
f) alte dispozitive si accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatura, intrerupatoare, instalatii audio etc;
g) optional pot fi racordate la calculatorul central al salii terminale de tip mini bings pentru jucatorii care joaca simultan cu mai multe cartoane, pentru a facilita urmarirea numerelor extrase si a celor castigatoare, precum si a cartoanelor castigatoare.
Art. 48. - Pentru a fi autorizate, salile de joc tip bingo trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza:
a) spatiile trebuie sa fie organizate astfel incat sa se creeze o ambianta placuta pentru participanti;
b) sa fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activitatii, dar astfel montat incat sa nu deranjeze participantii;
c) sa beneficieze de instalatie de conditionare a aerului, cu o putere corespunzatoare dimensiunii acestora;
d) sa fie prevazute cu circuit electric de siguranta. La usile de evacuare vor fi montate lampi electrice care sa intre in functiune in momentul unei avarii la circuitul electric de baza, constituind, in acceptiunea prezentei hotarari, circuit electric de iluminare de siguranta. Aceste lampi vor fi amplasate astfel incat in situatii de necesitate sa asigure protejarea si evacuarea jucatorilor, a personalului salii, precum si a valorilor. Nu va fi autorizata organizarea activitatii tip bingo in sala in spatii in care nu exista circuit electric de iluminare de siguranta sau acesta nu functioneaza in mod corespunzator;
e) sa fie prevazute cu grupuri sanitare proprii;
f) sa fie amplasate si dotate conform conditiilor prevazute de lege pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
g) sa respecte normele igienico-sanitare in vigoare;
h) sa fie prevazute cu instalatie de sonorizare care sa asigure o auditie optima;
i) sa se asigure uniforme pentru personal;
j) calculatorul de coordonare si gestiune a jocului sa fie prevazut cu sursa de alimentare neintreruptibila;
k) sa existe aparate de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflanta pentru care exista verificare tehnica acordata de Biroul Roman de Metrologie Legala;
l) sa se asigure conditii ambientale corespunzatoare unei bune desfasurari a activitatii si sa nu se aduca atingere linistii si ordinii publice, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 49. - Salile de joc nu pot fi autorizate in situatiile in care:
a) calculatorul electronic manifesta unele deficiente de programare sau este neperformant, in sensul ca: permite desfasurarea jocului in conditiile pierderii partiale sau totale a memoriei, in situatia unei intreruperi a alimentarii cu energie electrica, permite desfasurarea jocului in situatia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hartia de imprimanta;
b) sunt amplasate in gradinile de vara sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt inchise si acoperite integral;
c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflanta nu este dotat cu serpentina de stocare a bilelor;
d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.
Art. 50. - (1) La jocul de bingo procentul de premiere din totalul rulajului incasarilor va fi de minimum 65% si maximum 80% si va fi constituit pe fiecare joc obisnuit, cu exceptia jocurilor la care se acorda premii speciale atunci cand se va respecta doar procentul minim.
(2) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezinta premii de linie, de bingo si de bingo acumulat, precum si din procentul aferent constituirii fondului de rezerva .
(3) Fondul de rezerva va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale si la reconstituirea optionala a premiului de bingo acumulat, in cazul in care acesta a fost acordat.
(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din incasari intr-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezerva, se acorda integral participantului la joc declarat castigator la bila maxima afisata pe panoul de date.
(5) Se interzice acordarea partiala a acestuia in cote fixe, precum si acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.
(6) Premiile speciale acordate jucatorilor se constituie numai din fondul de rezerva acumulat la jocurile anterioare.
(7) Premiile de linie, de bingo si de bingo acumulat si fondul de rezerva vor fi afisate permanent pe panoul cu datele generale de joc.
(8) Procentele de premiere practicate de organizator vor fi prevazute in regulamentul de joc. Orice modificare ulterioara a regulamentului de joc se va face in limitele prevazute la alin. (1) si va putea fi aplicata numai dupa aprobarea modificarii regulamentului de joc de catre comisie .
(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pentru o perioada de 3 luni de la data acordarii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezerva din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.
Art. 51. - Exploatarea jocurilor bingo desfasurate in sali de joc se realizeaza numai cu cartoane tiparite de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Art. 52. - (1) Intreaga gestiune a jocurilor de tip bingo va fi evidentiata pe hartia imprimantei calculatorului.
(2) Pe hartia imprimantei calculatorului vor fi precizate, in mod obligatoriu, urmatoarele date: enumerarea cronologica a jocurilor de bingo in sala organizate, data si ora inceperii jocului, ora incheierii jocului, pretul cartoanelor vandute, numarul cartoanelor vandute, intervalul de serie vandut, premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerva si premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase, bila maxima, numarul cartonului castigator atat la linie, cat si la bingo, validarea jocului.
(3) La sfarsitul fiecarei zile de joc calculatorul va opera sinteza jocurilor, numarul de jocuri executate, sumele incasate, valoarea premiilor acordate si alte date sintetice.
(4) Dupa aceasta sinteza, hartia de imprimanta va fi barata, urmand ca situatia zilei sa fie verificata si semnata de responsabilul de joc, casier si un operator . Fiecare dintre semnatari va inscrie personal numele, ora semnarii, functia, urmate de semnatura . Ordinea inscrierii va fi data de ierarhia functiilor detinute.
(5) Aceasta procedura se va efectua imediat dupa terminarea ultimului joc si dupa redarea sintezei zilei de catre calculator.
Art. 53. - (1) Hartia de imprimanta cu datele de joc constituie baza intocmirii unui document contabil si se pastreaza ca atare, impreuna cu acesta, conform normelor legale.
(2) Lunar, se va intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 11 pentru jocul de tip bingo.
Art. 54. - (1) Exploatarea jocurilor de bingo desfasurate in sali de joc se realizeaza prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.
(2) In cazul incetarii activitatii, programele de joc nu pot fi transmise odata cu instrainarea instalatiei.
Art. 55. - (1) In vederea acordarii autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sala in parte, o echipa de specialisti, formata din reprezentanti ai directiei de specialitate si reprezentanti ai organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Administratiei si Internelor, in numar de cel putin 5 persoane, se va deplasa la fata locului si va intocmi o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare.
(2) Nota de constatare va fi semnata de catre toti membrii echipei, precum si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi inaintata comisiei.
Art. 56. - (1) Organizatorii sunt obligati:
a) sa nu practice iluminarea excesiva a intrarii sau a locatiei in care se exploateaza mijloacele de joc respective, sub orice forma sau prin utilizarea oricaror mijloace, cu exceptia situatiei in care intreaga cladire din care face parte locatia in care se desfasoara activitatea face obiectul iluminarii, alta decat iluminatul stradal;
b) sa acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafetele vitrate sau altele asemenea, prin care:
(i) sa fie impiedicata vizualizarea activitatilor care se desfasoara in locatia respectiva;
(ii) sa nu fie sugerata activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, inscrisuri sau alte simboluri.
(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfasurata in urmatoarele conditii:
a) sa inscrie denumirea societatii organizatoare, denumirea activitatii sau alte inscrisuri pe care organizatorii le considera a fi relevante la intrarea in locatia in care sunt exploatate jocuri de noroc, pe un panou sau pe o suprafata vitrata dispuse in spatiul aferent locatiei, in limita a 6 m2;
b) panoul prevazut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care sa permita pe timp de noapte doar vizualizarea inscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum si a oricaror altor mijloace de iluminat dinamic.
(3) Este permisa expunerea la loc vizibil in cadrul suprafetelor vitrate a afiselor sau a materialelor publicitare in vederea sustinerii campaniilor de informare a clientilor; suprafata fiecarui material in parte nu va putea depasi 1 m2, iar suprafata totala 3 m2.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(5) Mijloacele de iluminat dinamice (jocuri de lumini, lumini intermitente sau stroboscopice si altele asemenea), utilizate de organizatori pentru mediatizarea activitatilor desfasurate, in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pot fi utilizate cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.
SECTIUNEA a 4-a
Jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor
de televiziune
Art. 57. - (1) Prin jocul bingo organizat prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune se intelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri si premieri succesive de numere in mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participantii la joc fiind desemnati castigatori in conditiile in care cartonul de joc pus la dispozitie de organizator in schimbul taxei de participare are inscrisa combinatia completa de numere dintre cele extrase pana in acel moment, corespunzatoare urmatoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maxima si premiile speciale din fondurile de rezerva .
(2) Succesiunea premierilor este anuntata de organizator care, pe baza evidentelor proprii si a validarii extragerilor de numere efectuate pana la un moment dat, constata faptul ca exista cel putin un carton valabil dintre cele vandute, care contine combinatia completa de numere pentru acordarea premiului.
(3) Documentatia tehnico-economica de eficienta prezentata de operatorul economic la autorizare, intocmita pe o perioada de un an, va contine urmatoarele date: totalul incasarilor brute estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.
Art. 58. - Pentru exploatarea jocului bingo organizat prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, organizatorul trebuie sa asigure:
a) transmiterea in direct a extragerii de numere;
b) un complex de dispozitive, instalatii, masini si echipamente interconectate, rezultand un tot unitar, caracterizat prin extrageri si premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalatii care inglobeaza un circuit inchis de televiziune;
c) organizarea locului de transmisie in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
Art. 59. - Sala va avea in dotare, in mod obligatoriu, urmatoarele dispozitive si echipamente:
a) cel putin un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflanta prevazuta cu serpentina la vedere;
b) cel putin un panou cu afisaj luminos, comandate electronic, prin intermediul carora vor fi afisate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerva, pretul cartonului, intervalul de serie vandut, numarul de cartoane vandute, bila maxima, numarul de bile extrase si premiile speciale. Panoul de date va avea suficienti digiti pentru inscrierea in totalitate a datelor afisate;
c) cel putin un panou cu afisaj luminos, prin intermediul caruia vor fi afisate numerele extrase;
d) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabila a jocului, prevazut cu un monitor de control si una sau mai multe imprimante;
e) sa existe cel putin un aparat de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflanta pentru care exista verificare tehnica acordata de Biroul Roman de Metrologie Legala;
f) alte dispozitive si accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatura, intrerupatoare, instalatii audio etc.
Art. 60. - Pentru a fi autorizata, sala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza:
a) sa fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activitatii;
b) sa fie prevazuta cu instalatie de sonorizare care sa asigure o auditie optima;
c) calculatorul de coordonare si gestiune a jocului sa fie prevazut cu sursa de alimentare neintreruptibila;
d) sa fie prevazuta cu circuit electric de siguranta. La usile de evacuare vor fi montate lampi electrice care sa intre in functiune in momentul unei avarii la circuitul electric de baza, constituind, in acceptiunea prezentei hotarari, circuit electric de iluminare de siguranta. Aceste lampi vor fi amplasate astfel incat in situatii de necesitate sa asigure protejarea si evacuarea personalului salii, precum si a valorilor.
Art. 61. - Sala nu poate fi autorizata in situatiile in care:
a) calculatorul electronic manifesta unele deficiente de programare sau este neperformant, in sensul ca: permite desfasurarea jocului in conditiile pierderii partiale sau totale a memoriei, in situatia unei intreruperi a alimentarii cu energie electrica; permite desfasurarea jocului in situatia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hartia de imprimanta;
b) sunt amplasate in gradinile de vara sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt inchise si acoperite integral;
c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflanta nu este dotat cu serpentina de stocare a bilelor;
d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.
Art. 62. - (1) Procentul de premiere din totalul rulajului incasarilor va fi de minimum 40% si maximum 60% si va fi constituit pe fiecare joc obisnuit, cu exceptia jocurilor la care se acorda premii speciale atunci cand se va respecta doar procentul minim.
(2) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezinta premii de linie, de bingo si de bingo acumulat, precum si din procentul aferent constituirii fondului de rezerva .
(3) Fondul de rezerva va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale si la reconstituirea optionala a premiului de bingo acumulat, in cazul in care acesta a fost acordat.
(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din incasari intr-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezerva, se acorda integral participantului la joc declarat castigator la bila maxima afisata pe panoul de date.
(5) Se interzice acordarea partiala a acestuia in cote fixe, precum si acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.
(6) Premiile speciale acordate jucatorilor se constituie numai din fondul de rezerva acumulat la jocurile anterioare.
(7) Premiile de linie, de bingo si de bingo acumulat si fondul de rezerva vor fi afisate permanent pe panoul cu datele generale de joc.
(8) Procentele de premiere practicate de organizator vor fi prevazute in regulamentul de joc. Orice modificare ulterioara a regulamentului de joc se va face in limitele prevazute la alin. (1) si va putea fi aplicata numai dupa aprobarea modificarii regulamentului de joc de catre comisie .
(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pentru o perioada de 3 luni de la data acordarii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezerva din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.
(10) Sa transmita comisiei, in cel mult 3 zile lucratoare, procesele-verbale intocmite de comisia de validare a premiilor constituita pentru fiecare editie de joc (emisiune televizata), precum si anexele procesului-verbal si evidenta cartoanelor din gestiunea organizatorului cu evidentierea cartoanelor vandute pentru jocul de noroc respectiv.
Art. 63. - Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune se realizeaza numai cu cartoane tiparite de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Art. 64. - (1) Gestiunea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, pentru o singura editie de joc, se realizeaza exclusiv de catre organizator si se valideaza pentru fiecare editie de joc (emisiune televizata) de catre o comisie de validare formata din 5 membri, dintre care un presedinte numit de organizator, gestiunea editiei de joc (emisiunii televizate) fiind evidentiata pe hartia imprimantei calculatorului.
(2) Pe hartia imprimantei calculatorului vor fi precizate, in mod obligatoriu, urmatoarele date: enumerarea cronologica a jocurilor de bingo organizate in cadrul editiei de joc (emisiunii televizate), dupa caz, data si ora inceperii fiecarui joc, ora incheierii, pretul cartoanelor vandute pentru fiecare joc, numarul cartoanelor vandute pentru fiecare joc, intervalul de serie vandut pentru fiecare joc, intervalul seriilor de cartoane anulate pentru fiecare joc, premiul de linie acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acumulat acordat pentru fiecare joc, fondul de rezerva si premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase acordate pentru fiecare joc, bila maxima acordata pentru fiecare joc, numarul cartonului castigator atat la linie, cat si la bingo, acordat pentru fiecare joc, validarea fiecarui joc.
(3) La sfarsitul fiecarei editii de joc (emisiune televizata) calculatorul va opera sinteza jocurilor, numarul de jocuri executate, sumele incasate, valoarea premiilor acordate si alte date sintetice.
(4) Dupa aceasta sinteza, hartia de imprimanta va fi barata, urmand ca situatia editiei de joc (emisiunii televizate) sa fie verificata si semnata de fiecare membru al comisiei de validare. Fiecare dintre semnatari va inscrie personal numele, ora semnarii, functia, urmate de semnatura .
(5) Aceasta procedura se va efectua imediat dupa terminarea ultimului joc si dupa redarea sintezei de catre calculator.
Art. 65. - (1) Hartia de imprimanta cu datele de joc constituie baza intocmirii unui document contabil si se pastreaza ca atare, impreuna cu acesta, conform normelor legale.
(2) Lunar, pana pe data de 5 a lunii in curs pentru luna anterioara, organizatorii de astfel de jocuri vor intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 11.
Art. 66. - (1) Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune se realizeaza prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.
(2) In cazul incetarii activitatii, programele de joc nu pot fi transmise odata cu instrainarea instalatiei.
Art. 67. - (1) In vederea acordarii autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sala in care urmeaza a se organiza jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, o echipa de specialisti, formata din reprezentanti ai directiei de specialitate si reprezentanti ai organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Administratiei si Internelor, in numar de cel putin 5 persoane, se va deplasa la fata locului si va intocmi o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare.
(2) Nota de constatare va fi semnata de catre toti membrii echipei, precum si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi inaintata comisiei.
SECTIUNEA a 5-a
Pariuri in cota fixa
Art. 68. - (1) Activitatile de pariuri in cota fixa vor fi exploatate in spatii bine delimitate, denumite agentii de pariuri.
(2) In cadrul agentiilor de pariuri, organizatorul este obligat sa exploateze activitatea utilizand programe informatice unice si formulare unitare la nivelul organizatorului.
(3) Documentatia tehnico-economica de eficienta prezentata de operatorul economic la autorizare, intocmita pe o perioada de un an, va contine urmatoarele date: totalul incasarilor brute estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.
(4) Prin incasari brute se intelege suma totala incasata inainte de deducerea premiilor si a altor cheltuieli .
(5) Lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, organizatorii de astfel de jocuri vor intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 12.
(6) Procentul de castiguri din totalul incasarilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizatiei.
Art. 69. - In regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioara vor fi precizate toate datele principale privind organizarea activitatii: sistemul de certificare si de omologare a castigurilor, sistemul de validare a castigurilor, sistemul de control si de securitate si alte elemente definitorii ale activitatii respective. Modificarea ulterioara a acestora se poate face numai cu aprobarea comisiei.
Art. 70. - (1) Organizatorii sunt obligati sa nu practice iluminarea excesiva a intrarii sau a locatiei in care exploateaza pariurile in cota fixa, sub orice forma sau prin utilizarea oricaror mijloace, cu exceptia situatiei in care intreaga cladire din care face parte locatia in care se desfasoara activitatea face obiectul iluminarii, alta decat iluminatul stradal.
(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfasurata in urmatoarele conditii:
a) sa inscrie denumirea societatii organizatoare, denumirea activitatii sau alte inscrisuri pe care organizatorii le considera a fi relevante, la intrarea in locatie ori situata pe aceasta, pe un panou sau pe o suprafata vitrata dispusa in spatiul aferent locatiei in limita a 6 m2;
b) panoul prevazut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care sa permita pe timp de noapte doar vizualizarea inscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum si a oricaror altor mijloace de iluminat dinamic.
(3) Este permisa expunerea la loc vizibil in cadrul suprafetelor vitrate a afiselor sau a materialelor publicitare in vederea sustinerii campaniilor de informare a clientilor; suprafata fiecarui material in parte nu va putea depasi 1 m2, iar suprafata totala 3 m2.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(5) Mijloacele de iluminat dinamice (jocuri de lumini, lumini intermitente sau stroboscopice si altele asemenea), utilizate de organizatori pentru mediatizarea activitatilor desfasurate, in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pot fi utilizate cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.
SECTIUNEA a 6-a
Jocuri loto si pariuri mutuale
Art. 71. - (1) In intelesul ordonantei de urgenta si al prezentei hotarari, in categoria jocurilor loto sunt incluse, fara a se limita la acestea, urmatoarele tipuri de jocuri:
a) jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fara a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, loto bingo, Keno si altele asemenea;
b) jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere si/sau simboluri, fara a se limita la acestea: loz in plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz razuibil si altele asemenea;
c) jocuri loto - loterii pasive, care se bazeaza pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere si/sau date de identificare ale biletelor, fara a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sarbatorilor de iarna; Loto Zodiac si altele asemenea;
d) videoloteria - joc tip loto prin care se obtin aleatoriu castiguri, rezultatul participarii la joc fiind relevat jucatorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucatorului neavand nicio influenta/relevanta in obtinerea castigului. Jocul de videoloterie se realizeaza printr-o retea unitara de terminale cu circuit inchis care functioneaza numai conectate on-line la un sistem central la nivel national. Sistemul central asigura activarea, monitorizarea permanenta a terminalelor, centralizarea datelor si validarea automata a castigurilor acordate jucatorilor. Validarea si acordarea castigului nu implica terminalul utilizat de jucator.
(2) In masura in care, pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., adunarea generala a actionarilor decide extinderea activitatii cu noi jocuri de noroc, categoriile de jocuri enumerate la alin. (1) se completeaza in mod corespunzator, cu conditia ca acestea sa respecte prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta .
Art. 72. - (1) Pentru jocurile de noroc pentru care Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. beneficiaza de licenta de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, comisia nu emite documentele aferente.
(2) Dispozitiile art. 12 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu se aplica Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A. pentru jocurile de noroc prevazute la art. 18 alin. (1) din ordonanta de urgenta, pentru care aceasta beneficiaza de licente de organizare a jocurilor de noroc prin efectul legii.
(3) Regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioara utilizate de Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. pentru jocurile de noroc pentru care aceasta beneficiaza de licente de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, sunt cele aprobate la nivelul acestei companii, conform legii, si avizate de catre comisie . Avizarea de catre comisie, la propunerea Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., se realizeaza in cel mult 45 de zile de la depunerea documentatiei complete. Regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioara se vor depune la comisie pana cel tarziu pe data de 15 decembrie pentru anul urmator.
(4) Pentru anul 2009, taxele aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv taxele aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, pentru fiecare joc de noroc pentru care Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. beneficiaza de licenta de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, se achita de catre aceasta pana la data intrarii in vigoare a art. 27 alin. (1) din ordonanta de urgenta numai pentru trimestrul IV din anul 2009, proportional cu cuantumurile stabilite in anexa la ordonanta de urgenta, respectiv 25% din taxele anuale datorate.
(5) Pentru anul 2009, regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioara utilizate de Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. pentru jocurile de noroc pentru care aceasta beneficiaza de licente de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, se depun pana la data de 1 octombrie, termenul de avizare de catre comisie fiind cel prevazut la alin. (3).
Art. 73. - (1) Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. poate utiliza sistemul computerizat de inregistrare, stocare, omologare si raportare contabila realizat pentru organizarea si exploatarea pariurilor mutuale, inclusiv sistemul de securizare a transmisiilor, sistemul de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.) utilizat la nivelul companiei, precum si cel utilizat pentru locatia aflata la Ministerul Finantelor Publice si pentru organizarea si exploatarea celorlalte jocuri de noroc a caror existenta este prevazuta in ordonanta de urgenta .
(2) Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. poate exploata jocurile de noroc pentru care detine exclusivitate in conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari si pe baza de contract incheiat cu persoane fizice sau persoane juridice in conditiile legii.

CAPITOLUL III
Obligatiile organizatorilor de jocuri de noroc
Art. 74. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc au, in functie de specificul activitatii de jocuri de noroc desfasurate, urmatoarele obligatii:
a) sa intretina mijloacele de joc autorizate in conditii corespunzatoare, in scopul mentinerii normelor si parametrilor de functionare prevazuti in verificarile tehnice si in regulamentele de desfasurare a jocurilor aprobate de comisie;
b) sa asigure securitatea utilajelor si a accesoriilor aferente mijloacelor de joc autorizate, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afisaje electronice, instalatie de alimentare cu energie electrica, inclusiv a sigiliilor aplicate;
c) sa tina zilnic la fiecare sala de joc o evidenta completa, clara si detaliata a incasarilor realizate de fiecare mijloc de joc in parte, precum si a premiilor sau castigurilor acordate, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, in limba romana;
d) sa prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificarile tehnice ale mijloacelor de joc sau alte documente solicitate de catre organele de control prevazute de lege;
e) sa asigure functionarea instalatiilor si a salilor de joc la nivelul prevazut de prezenta hotarare;
f) sa nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau cu masini autorizate in alta locatie decat cea aprobata sau comunicata comisiei, dupa caz;
g) sa nu angajeze sau sa nu mentina in functie personalul pentru care in ordonanta de urgenta sau in prezenta hotarare s-a prevazut obligativitatea obtinerii avizului organului de politie, in situatia in care s-a obtinut aviz negativ;
h) sa tina pentru activitatea de cazinou un registru special, numerotat si snuruit, in care fiecare angajat care are acces in sala de jocuri sau la casieria unitatii sa consemneze zilnic banii personali, la intrarea si la iesirea din serviciu;
i) sa nu schimbe softul calculatorului coordonator de joc pentru jocurile de noroc fara aprobarea comisiei, existand posibilitatea ca la avizare sau ulterior sa se solicite aprobarea pentru dotarea cu un sistem informatic de rezerva identic;
j) sa ia masurile care se impun pentru organizarea activitatii, inclusiv prin pregatirea personalului operator de joc, astfel incat sa nu fie eliberate participantilor la joc atestate sau alte documente prin care se certifica castigarea de sume de la jocuri de noroc organizate;
k) sa nu participe si sa nu permita participarea propriilor salariati, direct sau prin interpusi, la propriile jocuri de noroc organizate in conditiile legii;
l) sa faca cunoscut in limba romana, la loc vizibil, valoarea mizelor, valoarea impulsului, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede un procent minim de castig din totalul incasarilor, conform prevederilor prezentei hotarari, regulamentele de joc, precum si licenta de organizare a jocurilor de noroc si autorizatia/autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc, conform prevederilor prezentei hotarari;
m) sa tina un registru unic de control, numerotat, snuruit si stampilat conform prevederilor legale in vigoare;
n) sa ia masurile care se impun in vederea respectarii programului de functionare, care va fi afisat vizibil si comunicat organului fiscal teritorial;
o) sa respecte reglementarile specifice stabilite in sectiunile aplicabile din prezenta hotarare, conform tipului de joc autorizat;
p) sa tina in permanenta la casieria salii de joc si sa puna la dispozitia jucatorilor caietul de reclamatii si sesizari, care va fi numerotat, snuruit si sigilat prin stampilare de catre organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala se afla sala de joc;
q) sa ia masurile necesare pentru ca fiecare angajat din salile de jocuri sa fie dotat cu un ecuson pe care sa fie inscrise numele si prenumele persoanei respective, precum si functia detinuta;
r) sa nu crediteze participantii la jocul de noroc;
s) sa informeze, prin adresa, organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal despre obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si organul fiscal in a carui arie teritoriala se afla situata locatia in care sunt exploatate mijloace de joc despre obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia respectiva, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acestora;
t) sa informeze, prin adresa, organul fiscal in a carui arie teritoriala se afla situata locatia in care urmeaza sa mute mijloace de joc in termen de 5 zile lucratoare de la data informarii comisiei;
u) sa respecte si sa isi desfasoare activitatea privind jocurile de noroc in conformitate cu prevederile si obligatiile cuprinse in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Personalul propriu angajat de organizatorii de jocuri de noroc pentru organizarea si desfasurarea activitatii in domeniul reglementat de prezenta hotarare are, in functie de specificul activitatii de jocuri de noroc desfasurate, urmatoarele obligatii:
a) sa nu permita participarea minorilor la jocuri de noroc;
b) sa nu elibereze jucatorilor atestate sau alte documente prin care se certifica castigarea de sume de la jocuri de noroc organizate;
c) sa nu crediteze participantii la jocul de noroc;
d) sa asigure desfasurarea civilizata a jocurilor de noroc, in sensul respectarii ordinii si linistii publice;
e) sa respecte programul de functionare al locatiei respective;
f) sa poarte la loc vizibil ecusonul pe care sunt inscrise numele si prenumele persoanei respective, precum si functia detinuta.
(3) In intelesul prezentului articol, creditarea participantilor la jocurile de noroc reprezinta creditarea directa acordata participantilor, sub orice forma si pentru orice sume, sau acordarea dreptului de participare pe baza de gaj sau alta forma de garantie (introducerea de credite fara achitarea prealabila a acestora, acordarea de jetoane fara incasarea corespunzatoare a contravalorii acestora etc.).
(4) Intra sub incidenta alin. (3) si oferirea din partea participantilor de bunuri, produse sau servicii sub costul, pretul sau tariful practicat pentru bunuri, produse ori servicii identice sau similare si care are ca finalitate acordarea dreptului de joc pentru diferenta de cost, pret sau tarif.

CAPITOLUL IV
Sanctiuni
Art. 75. - In vederea dispunerii masurilor prevazute la art. 17 din ordonanta de urgenta, organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a organizatorilor de jocuri de noroc vor informa comisia in termen de cel mult 5 zile lucratoare despre neindeplinirea de catre acestia a obligatiilor declarative si de plata sau despre neconstituirea la termen ori la valoarea integrala a garantiilor de acoperire a riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat.
Art. 76. - (1) Constituie contraventii la regimul exploatarii jocurilor de noroc urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor: art. 1 alin. (10) si (11), art. 7 alin. (1)-(3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) si (2), art. 18 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1)-(3) si (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31-33, art. 35, 38, 50, 62-65, art. 69, art. 74 alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g), h), j), k), r) si u);
b) mentinerea in functiune a mijloacelor de joc care nu indeplinesc cerintele prevazute la art. 19 alin. (2) si (5);
c) nerespectarea prevederilor de pastrare a inregistrarilor video in termenul prevazut la art. 26 alin. (2);
d) nerespectarea conditiilor avute in vedere la autorizare si prevazute in nota de constatare intocmita pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, pe intreaga perioada de functionare;
e) nerespectarea prevederilor: art. 15 alin. (4) si (6), art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (3) si (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40-41, art. 47, art. 51-53, art. 56, art. 58-59, art. 68, 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), l), m), n), o), p), q), s) si t).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
a) intre 25.000-50.000 lei, faptele prevazute la alin. (1) lit. a),
b) si c);
b) intre 10.000-25.000 lei, faptele prevazute la alin. (1) lit. d) si e).
(3) Comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, masura suspendarii autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc pana la 6 luni, pentru fiecare mijloc de joc in parte sau pentru toate mijloacele de joc situate intr-o locatie, in functie de gravitatea faptelor constatate si a consecintelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c).
(4) Comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, masura suspendarii autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc pana la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc in parte sau pentru toate mijloacele de joc situate intr-o locatie, in functie de gravitatea faptelor constatate si a consecintelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevazute la alin. (1) lit. d) si e).
(5) In aplicarea prevederilor alin. (3) si (4), organele cu atributii de control vor inainta propunerea de sanctionare si perioada propusa, insotite de intreaga documentatie care sta la baza propunerii.
Art. 77. - (1) Organele abilitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele sale subordonate si ale Ministerului Administratiei si Internelor -Inspectoratul General al Politiei Romane si organele sale subordonate au drept de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor contraventionale, de control asupra evidentei financiar-contabile, modului de functionare a jocurilor de noroc, de admitere a jucatorilor in incinta, precum si asupra altor aspecte legate de modul de desfasurare a activitatii privind jocurile de noroc, stabilite prin ordonanta de urgenta sau prin prezenta hotarare .
(2) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor are drept de control conform competentelor atribuite prin legislatia specifica in vigoare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului.
(3) In cursul actiunilor de verificare si control asupra respectarii prevederilor ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari, organele abilitate mentionate la alin. (1) vor sesiza Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu privire la suspiciuni legate de operatiuni de spalare a banilor sau asupra oricaror nerespectari ale obligatiilor prevazute in Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 78. - (1) In intelesul art. 23 alin. (3) din ordonanta de urgenta, prin concursuri clandestine organizate in alte conditii decat cele prevazute de normele legale in vigoare se intelege acele concursuri care nu se desfasoara intr-un cadru organizat si avizat de autoritati, cum ar fi: lupte de caini, de cocosi sau alte animale, curse auto desfasurate in alte conditii decat cele pentru care se detin autorizatii etc.
(2) In intelesul art. 23 alin. (3) din ordonanta de urgenta, prin organizarea de jocuri clandestine ale caror rezultate pot fi influentate prin dexteritatea manuitorului mijloacelor de joc in scopul obtinerii unor venituri se intelege jocurile tip alba-neagra in care se utilizeaza mijloace de joc, cum ar fi: carti de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bila etc.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 79. - Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art. 80. - Atributiile si Regulamentul de organizare si functionare ale comisiei, precum si competentele in domeniul jocurilor de noroc stabilite de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare ale directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
Art. 81. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 171 din 22 aprilie 1999, cu modificarile ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea
Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica